Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

Szakmai vizsgára felkészítő feladattár (Tankönyv)

Szakmai vizsgára felkészítő feladattár (Tankönyv)
Szerző: Dudásné Barica Margit
Cikkszám: KR-401
Oldalak száma: 156
Nyelv:
Magyar
Kiadás éve:2018
ISBN azonosító:978 963 637 338 2
2.950.-

 

Ez a vendéglátás területén Szakmai vizsgára felkészítő feladattár a vendéglátás különféle területén dolgozó leendő szakemberek – szakács, cukrász, pincér, vendéglátó üzletvezető, fogadós, vendéglátásszervező – számára ad segítséget a szakmai számítások begyakorlásához, a vizsgákra való eredményes felkészüléshez. A feladattárban szereplő példák valós üzleti szituációkat vesznek alapul, a számítások sikeres elvégzése, az egyes feladattípusok megértése, helyes megoldása hozzá segítheti a leendő munkavállalókat, a vendéglátásban működő vállalkozókat szakmai döntéseik megalapozásában.


A gazdasági életben a piacszabályozás eszközei – közöttük az adók fajtái, azok mértéke, az egyes
adókulcsok alá besorolt termékek körei – folyamatosan változnak, függően a gazdaság teljesítőképességétől, a kitűzött társadalmi céloktól (például az egészségtudatos életmódra nevelés, az egészséges táplálkozás segítése), vagy a támogatott szakmapolitikai céloktól (úgymint az idegenforgalom, a turizmus ágazat segítése, a vendéglátóhelyi fogyasztás élénkítése stb.). A feladattár akkor tölti be a szerepét, ha felhasználója a későbbi szakmai munkája során is alkalmazni tudja a tanulmányai során begyakorolt számítási elveket, a folyamatosan változó jogszabályok következtében használandó szorzó számokat (adók, illetékek stb.), változó termék besorolási szabályokat.


A kiadvány első megjelenése óta az általános forgalmi adó három besorolási kulcsában nem történt változás, ezért a vendéglátás gyakorlatában az áfa számítás technikájához megfelelő számú példa áll a könyvben rendelkezésre. A fogyasztás növelése érdekében a termékek kedvezményesebb kulcs alá sorolására, vagy éppen az egészségre nézve káros termékek fogyasztásának visszaszorítása miatt végzett termék átsorolások nem követelik új statisztikai, matematikai képletek megismerését, eljárások begyakorlását, ugyanakkor kiemelt szerepet kapnak a szakmát művelők számára teljes szakmai munkásságuk során a mindenkori szabályozó rendszerek, a jogszabályok folyamatos figyelésének követelménye!


A szakmai vizsgák eredményességére vonatkozóan – a felkészítő szaktanárok visszajelzése alapján – a tapasztalatunk az, hogy e kiadvány gazdasági elemző szemléletével, a követelményekhez igazodó szerkezetével, példáinak változatosságával – ahol szükséges, a részletesen levezetett megoldásokhoz fűzött rövid összegző mondatokkal – eredményesen járul a képzéshez, felkészüléshez, ezért változatlan formában ajánljuk a felhasználók szíves figyelmébe!


                                                                                                                                  

 

Tartalomjegyzék

Előszó
Bevezető
I. Tömeg és veszteség, valamint tömeggyarapodási számítások(tisztítási, sütési, főzési veszteség számítások, tömeggyarapodások)
II. Tápanyagszámítás
III. Viszonyszámok
IV. Árképzés
V. Az áruforgalom összetétele
VI. Jövedelmezőség
VII. Létszám- és bérgazdálkodás
VIII. Készletgazdálkodás
IX. Elszámoltatás
X. A beruházás, tőkebefektetés hatékonysága
XI. Értékcsökkenési leírás (amortizáció)
Függelék

 

Határozat száma: SZFSZF/64094/2018-ITM

Érvényességi ideje: 2023.08.31.

Vissza