Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

Szakmai és üzletvezetési ismeretek a vendéglátásban (Tankönyv)

Szakmai és üzletvezetési ismeretek a vendéglátásban (Tankönyv)
Szerző: Bádonyi Mihály
Cikkszám: KR-405
Oldalak száma: 260
Nyelv:
Magyar
Kiadás éve:2014
ISBN azonosító:978 963 637 349 8
3.770.-

A tankönyvben megjelenő 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem, a 10045-12 Gazdálkodás, a 10050-12 Vendéglátó értékesítés, a 10053-12 Vendéglátó üzleti gazdálkodás és a 10055-12 Vendéglátó üzletvezetés modulokból kiemelt tantárgyak, témakörök tananyagtartalma átfogja a vendéglátóipar ágazathoz tartozó szakiskolai (szakács, pincér, cukrász, vendéglátó eladó), szakközépiskolai (vendéglátásszervező-vendéglős), valamint a szakiskolai képesítésekre ráépülő (vendéglátó-üzlet-vezető) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit. 
Az eltérő képzési szintekre vonatkozó tananyagtartalmak egyértelműsítése érdekében a tankönyvben a szakiskolai szintnek megfelelő ismeretanyagokat és a hozzá tartozó kérdéseket szürke kifutó szín jelöli. 
A tankönyvben szereplő „Kérdések, feladatok” egyéni vagy csoportos megoldása segítséget nyújt olyan elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedésjegyek (kompetenciák) elsajátításához, amelyek alapján a tanulók képesek lesznek egy adott feladat eredményes teljesítésére.
A „Vendéglátásszervező-vendéglős” és a „Vendéglátó üzletvezető” szakképesítésekre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelmények a vizsgára bocsátás feltételeként „portfólió” összeállítását írják elő. A „Kérdések, feladatok” között szereplő, a Portfólió dossziéra vonatkozó utasítások ennek összeállításához kívánnak támpontot nyújtani. (A képzési szinttől függetlenül ezeket a feladato-kat, tevékenységeket a szakiskolai tanulók is elvégezhetik!)

 

Tartalomjegyzék

 

Bevezetés

 

1. A vendéglátás

 

    1.1. A vendéglátás fogalma, jelentősége, feladatai

 

        1.1.1. A vendéglátás jelentősége

 

    1.2. Értékesítési rendszerek, a vendéglátás feladatai

 

        1.2.1. A vendéglátás feladatai a helyi lakosság ellátásában

 

    1.3. A vendéglátás és a turizmus kapcsolata

 

        1.3.1. A vendéglátás feladatai a turizmusban

 

2. A vendéglátás üzletkörei, üzlettípusok

 

    2.1. A vendéglátás alaptevékenységeinek rendszerezése 

 

        2.1.1. A vendéglátás tevékenységei a teáor szerint 

 

    2.2. A vendéglátás szervezeti egységei

 

        2.2.1. A nyílt értékesítési rendszerű vendéglátóhelyek

 

        2.2.2. Az üzlettípusok jellemzése

 

        2.2.3. A zárt értékesítési rendszerű vendéglátóhelyek

 

    2.3. A vendéglátó üzlet megnyitása 

 

        2.3.1. A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei

 

        2.3.2. A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

 

    2.4. Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei 

 

        2.4.1. A vendéglátó egység tervezése

 

        2.4.2. Az üzletek kialakításának általános szempontjai

 

        2.4.3. Az üzlet helyének kiválasztása

 

        2.4.4. Az üzemi helyiségek kialakítása

 

        2.4.5. A helyiségkapcsolatok kialakítása

 

    2.5. A vendéglátóhelyek minősítése

 

3. A vendéglátás főtevékenységei és kapcsolódó mellékfolyamatai

 

    3.1. Árubeszerzés 

 

        3.1.1. Az árubeszerzést befolyásoló döntések

 

        3.1.2. A beszerzési források

 

        3.1.3. Beszerzési módok

 

        3.1.4. A szállítási szerződések tartalma és típusai

 

        3.1.5. A beszerzés folyamata

 

        3.1.6. Az áruátvétel

 

        3.1.7. Az árubeszerzés bizonylatai

 

    3.2. Raktározás 

 

        3.2.1. Az áruk elhelyezése

 

        3.2.2. Az áruk kezelése 

 

        3.2.3. Az áruk kiadása

 

        3.2.4. A raktározás adminisztrációs tevékenységei

 

    3.3. Termelés 

 

        3.3.1. A vendéglátó termelés munkaszakaszai

 

        3.3.2. A termelés kiegészítő folyamatai

 

        3.3.3. A vendéglátó termelőhelyek kialakításának általános szempontjai

 

        3.3.4. Az előkészítés helyiségei, gépei, berendezései 

 

        3.3.5. Az elkészítés helyiségei, gépei, berendezései 

 

        3.3.6. A cukrászati termelés sajátosságai

 

        3.3.7. A termeléshez kapcsolódó helyiségek

 

        3.3.8. A vendéglátó termelés adminisztrációja

 

    3.4. Értékesítés

 

        3.4.1. A vendéglátó értékesítés sajátosságai, értékesítési módszerek

 

        3.4.2. A vendéglátó értékesítés folyamata

 

        3.4.3. Az üzleti választék kialakítása

 

        3.4.4. A kínálati elemek csoportosítása, a menü elemei 

 

        3.4.5. Az étrend összeállításának alapszabályai

 

        3.4.6. Az étlapok szerkesztése

 

        3.4.7. Az itallap szerkesztése

 

        3.4.8. A rendezvény fogalma, jellemzői

 

        3.4.9. Üzleten kívüli értékesítés

 

        3.4.10. A vendéglátó értékesítés adminisztrációja

 

        3.4.11. Számítógépes nyilvántartási rendszerek 

 

    3.5. Szolgáltatások a vendéglátásban

 

        3.5.1. A vendéglátó-ipari szolgáltatások formái

 

4. A vendéglátás személyi feltételei

 

    4.1. A személyi feltételek biztosítása

 

        4.1.1. A tevékenységekhez kapcsolódó legfontosabb munkakörök

 

    4.2. Alkalmassági feltételek a vendéglátásban 

 

        4.2.1. Képesítési feltételek

 

        4.2.2. Szakmai és erkölcsi, jellembeli követelmények

 

        4.2.3. Az alkalmasság egészségügyi és higiéniai feltételei

 

        4.2.4. Az egyes munkakörök jellemzői 

 

    4.3. Vezetési és szervezési feladatok az üzletben

 

        4.3.1. A vezetőkkel szembeni elvárások, szakmai kompetenciák

 

        4.3.2. A vezető feladatai

 

        4.3.3. A vendéglátó egység irányítása, az üzletvezető személyesen ellátandó szakmai feladatai 

        4.3.4. A vezető feladatai a humán erőforrások biztosításában 

 

5. A vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei

 

    5.1. A haccp minőségirányítási rendszer

 

        5.1.1. A haccp rendszer építőelemei 

        5.1.2. A HACCP hét alapelve

 

    5.2. A vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai

 

        5.2.1. A vendéglátás környezetkárosító hatása

 

    5.3. Fogyasztóvédelem

 

        5.3.1. A vásárlók könyve 

 

    5.4. A vendéglátás külső és belső ellenőrzése

 

        5.4.1. Külső ellenőrzés

 

        5.4.2. A vendéglátó üzletek belső ellenőrzése

 

    5.5. Munkabiztonság a vendéglátásban

 

        5.5.1 A munkabiztonság szabályozása

 

        5.5.2. A munkahelyi kockázatértékelés

 

        5.5.3. Kockázati tényezők a vendéglátásban

 

        5.5.4. A baleset és a munkahelyi baleset

 

        5.5.5. Baleseti veszélyforrások a vendéglátásban 

 

    5.6. Érintésvédelmi és tűzbiztonsági előírások

 

        5.6.1. Érintésvédelmi előírások 

 

        5.6.2. Tűzbiztonsági alapismeretek 

 

6. Hagyományok és trendek a vendéglátásban

 

    6.1. A magyar vendéglátás rövid története

 

        6.1.1. Étkezési kultúra a honfoglalás évszázadaiban

 

        6.1.2. A királyság első századai

 

        6.1.3. A reneszánsz. Mátyás király fejedelmi konyhája

         6.1.4. A török hódoltság évszázadai. A tájegységi konyhák kialakulása

 

        6.1.5. A barokk kor. A feketelevestől a paprikás csirkéig

 

        6.1.6. Reformkori vívmányok

 

        6.1.7. A huszadik század szakácsművészete

 

    6.2. Megváltozott gazdasági és piaci környezet

 

        6.2.1. A nemzetközi üzletláncok elterjedése

 

        6.2.2. A keresleti és kínálati viszonyok átalakulása

 

        6.2.3. Az üzlethálózat összetételének megváltozása

 

        6.2.4. Az információs, kommunikációs technológiák megjelenése

 

        6.2.5. A catering vállalkozások tevékenysége

 

    6.3. Megváltozott táplálkozási szokások 

 

        6.3.1. A reformkonyha 

 

    6.4. Az ételkészítés új irányzatai

 

        6.4.1. Változások az alapanyagokban

 

        6.4.2. Új technológiák megjelenése

 

    6.5. A marketing szerepének erősödése a piaci versenyben

 

Fogalomtár

 

Felhasznált és ajánlott irodalom

 

A tankönyvben forrásként felhasznált jogszabályok

 

Mellékletek

 

 

 

 

Határozat száma:NGM/47517-2/2015 
Érvényességi ideje: 2020.08.31

Vissza