Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

Seien Sie unser Gast (+CD) (Tankönyv)

Seien Sie unser Gast (+CD) (Tankönyv)
Szerző: Rudolf Radenhausen
Cikkszám: KR-868
Oldalak száma: 412
Nyelv:
Német
Kiadás éve:2018
ISBN azonosító:978 963 637 271 2
5.600.-

A szakkönyvsorozat újabb tagjaként a pincéreknek és a vendéglátásban dolgozó eladóknak kívánunk segítséget nyújtani a szakmai vizsgára való felkészülésben.
Az Európai Uniós kihívások megkövetelik, hogy a vendégekkel közvetlen kapcsolatban
lévő pincérek, vendéglátóipari-, gyorsétkeztetési eladók idegennyelvi kommunikációja
magas szinten történjék mindkét fél megelégedésére.

Szeretnénk köszönetet mondani a Gundel étterem munkatársainak, kiemelten
Farkas Józsefnek, Gloviczki Ákosnak és Fabók Mihálynak, akik jelentős segítséget nyújtottak szakmai tapasztalataik átadásával.

A könyv első hat fejezete (Frischen Sie Ihr Deutsch auf) nyelvi alapozó, tartalmazza a kezdők részére a minimális nyelvismereteket. A nem kezdők pedig felfrissíthetik meglévő tudásukat (A2, B1). A csoportok felkészültségi foka alapján határoztuk meg az alapozó rész feldolgozására szánt időt. A nyelvgyakorlók továbbhaladását teszttel segítjük.

A következő tíz fejezet speciális szakmai ismeretanyagot dolgoz fel, mely tartalmazza a felszolgálói teendőket a kapcsolatteremtéstől a rendezvényszervezésig bezárólag. A szakmai anyag felöleli a teljes gyakorlati követelményeket, párbeszédekkel, feladatokkal, szófordulatokkal kiegészítve, bízva abban, hogy hozzájárul azok sikeres teljesítéséhez.

Minden fejezet párbeszédből, a szakmai nyelvi vizsga anyagához kapcsolódó
leíró részből, részletes szó- és kifejezés-gyűjteményből áll, segíti azokat a hallgatókat is, akik önállóan készülnek a vizsgára.A szakmai szókincs terjedelmére tekintettel javasoljuk a szakmai szótár (Révné Lőrinc Anna, Fenyvesné Somló Edit: Szakmai szótár pincérek és vendéglátó pultosok számára, német-magyar/magyar-német, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképzõ Kft.), illetve könyvsorozatunk tagjaiként megjelenő további kiadványaink egyidejű használatát. A fejezetekhez
nyelvtani magyarázatok és gyakorló feladatok tartoznak.

A könyvben nincs összefüggő történetsor, de vannak állandó szereplők.

Az anyag összeállításakor figyelembe vettük az idegen nyelvben napjainkban végbement változásokat. A szakmai tételekre épülő szövegeket, a nyelvi és beszédkészséget fejlesztő feladatokat próbáltuk változatosan kialakítani. A nyelv hatékonyabb elsajátítása érdekében játékos feladatokat, betűrejtvényeket, közmondásokat, szólásokat, vicceket is felhasználtunk. A fejezetek terjedelmét a feldolgozott szakmai ismeretanyag határozta meg, ezért az összetartozó részeket
nem bontottuk meg. A könyv végén megoldókulcs és színes melléklet található feladatokkal.

A könyv célja a szakmai ismeretek elsajátítása mellett a szövegértés és a beszédkészség fejlesztése. A gyakorlatok szóban és írásban is elvégezhetők.
A könyvhöz tartozó hanganyagon a helyes kiejtés és intonáció elsajátítását segítő dialógusok és szövegek találhatók. Ezek írott formában is rendelkezésre állnak a könyv végén a hallásértés feladatok megoldókulcsával együtt. Így a tanulók el is játszhatják a szituációkat (szerepjáték), illetve hasonló párbeszédeket alkothatnak a meglévõk alapján.

Néhány hasznos tanács az eredményes tanuláshoz

– Az alapozó részt célszerû azoknak a hallgatóknak is áttanulmányozniuk, akik már rendelkeznek bizonyos német nyelvismerettel.
– A szakmai szövegeket olvassa el figyelmesen és a lényeget próbálja meg belőle megérteni.
– A témakörökhöz köthető szövegeket többször hallgassa meg a hanghordozón.
– A szavakat sohase önmagukban, hanem a szövegkörnyezethez csatolva tanulja meg. A szószedetben ”itt” jelöléssel láttuk el a szó adott környezetbe illő jelentését.
– A reális élethelyzeteken alapuló párbeszédeket játsszák el, majd egyéni ötletekkel egészítsék ki.
– Amennyiben az általános résznél, de főleg a szakmai anyagnál probléma merül fel, érdeklődjön a szaktanárnál.
– A feladatokat a rövid nyelvtani magyarázatok és a példamondatok áttanulmányozása után oldja meg.
– A témakörökhöz kapcsolódó bő szókincs egy része eleinte passzív marad, majd később, a folyamatos tanulás eredményeképpen válik aktívvá.
– Javasoljuk az adott országok kultúrájának mélyebb megismerését, olvasson autentikus nyelvi magazinokat, könyveket, valamint böngésszen a világhálón.
– A felkészülés hatékonyságát mérő tesztek képet adnak a haladás mértékéről, illetve felhívják a figyelmet az esetleges hiányosságokra. Minden esetben térjen vissza azokra a feladatokra, amelyeket nehezebben vagy egyáltalán nem sikerült megoldania.
– A könyv szerves részét képező rajzok, ábrák, rejtvények a nyelvtanulást kötetlenebbé teszik.

A nyelvtanulás megköveteli a folyamatos és rendszeres munkát, amelyet tekintsünk jövőbeni befektetésnek és élvezze elõnyeit egész életén át.

Sok sikert kívánunk a nyelvtanuláshoz!
                                 

                                                                             

 

Tartalomjegyzék

Inhaltsverzeichnis

Ajánlás

Frischen Sie Ihr Deutsch auf 

Lektion eins
       Wir lernen einander kennen 
Lektion zwei
       Ein typischer Tag 
Lektion drei
       Das ist nicht Omas Küche 
Lektion vier
       Was kocht denn da?
Lektion fünf
       Lasst uns ausgehen!
Lektion sechs
       Gehen wir einkaufen! 
Test I 

Was Sie schon immer über die Gastronomie wissen wollten

Lektion sieben
       Wie Restaurants aussehen (Wer? Was? Wo?) 
Lektion acht
       Was ist wichtig beim Kochen/Backen? 
Lektion neun
       Kulinarische Weltreise/ Die wichtigsten Kochmethoden

Lektion zehn
       Eine gesunde Diät 
Lektion elf
       Der Service im Restaurant, die Speisekarte und ihre Teile I
       (Die Visitenkarte des Restaurants)
Test II
Lektion zwölf
       Die Speisekarte und ihre Teile II
       (Getränke)
Lektion dreizehn
       Die Speisekarte und ihre Teile III
       (Fleischsorten) 
Lektion vierzehn
       Die Speisekarte und ihre Teile IV
       (Salate) 
Lektion fünfzehn
       Die Speisekarte und ihre Teile V
       (Nachspeisen)
Lektion sechzehn
       Besondere Dienstleistungen
Test III 
Lösungen zu den Übungen
Texte und Lösungen zu den Hörübungen 
Bibliographie 
Farbindex Határozat száma: NGM/15190/2018
Érvényességi ideje: 2023.08.31.

Vissza