Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

Raktározási ismeretek

Raktározási ismeretek
Szerző: Némon Zoltán
Cikkszám: KR-381
Oldalak száma: 280
Nyelv:
Magyar
Kiadás éve:2018
ISBN azonosító:978 963 637 334 4
3.050.-

A Raktározási ismeretek (Termelési és nagykereskedelmi raktározás) című könyv 2012-ben jelent meg és az akkor érvényben lévő OKJ-s nomenklatúrájában szereplő „Logisztika ügyintéző” szakképzés raktározási ismereteit tartalmazta. 2016-ban került módosításra az OKJ, amelyben a „Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző” szakképesítésen belül két részszakképesítés jelent meg, a „Raktárvezető” és a „Raktáros”. E két szakképesítés bővített ismeretanyaga, valamint az időközben bekövetkezett szabályozási változások indokolják a könyv javított, bővített kiadását.

A könyv tartalmazza az 54 841 11 azonosító számú „Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző”, 51 345 06 számú „Raktárvezető”, valamint 31 341 04 számú „Raktáros” követelménymoduljainak a Szakmai és Vizsgakövetelményekben leírt és a két modul kerettantervében szereplő ismeretanyag követelményeit.

Mivel e két modul különböző témájú ismeretanyag elsajátítását igényli, a könyv tartalma ennek megfelelően tagolható.

A „Raktárvezető” szakképzés tananyagának elssajátításához szükséges a könyv teljes tartalmának felhasználása, míg a „Raktáros” modulhoz a következő fejezetek kapcsolódnak: 1; 2; 3; 5; 6; 10.4; 10.5; 11.

 

Tartalomjegyzék 

Bevezető

1. A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban

1.1. Az ellátási lánc és jellemzői

1.2. A raktározás szükségessége és szerepe az ellátási láncban

1.3. Készletezési alapok

1.3.1. Készletezés, raktározás

1.3.2. Készletezési stratégiák

1.3.3. A gazdaságos rendelési tételnagyság (EOQ modell)

1.3.4. Készletek ABC elemzése

1.4. Raktártípusok

1.5. A raktározás fejlődési tendenciái

2. A raktártechnológia

2.1. A raktártechnológiai folyamatmodulok

2.2. Darabáru raktározási rendszerek

2.2.1 Árubeszállítási feladatok és eszközeik

2.2.2 Tárolási módok és alkalmazási feltételek

2.2.3. Magasraktározási rendszerek

2.2.4. Komissiózás folyamata és eszközrendszere

2.2.5. Expediálás

2.2.6. Raktárirányítás

2.2.7. Komplex számítógépes raktárirányítás

2.3. A raktározásban használt mérőeszközök és kezelésük

3. Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, készletek leltározása

3.1. Készletek nyilvántartása

3.2. Raktári készletek leltározása, leértékelése, selejtezése

4. A raktározás jellemző mutatószámai

4.1. A raktározás üzemtani mutatói

4.2. A raktározás minőségi mutatói

4.2.1. Átfutási idővel kapcsolatos mutatók:

4.2.2 Rendelésteljesítés minőségével kapcsolatos mutatók

4.3. A raktári erőforrásokkal kapcsolatos mutatók

4.4. A készletezési hatékonyság mutatói

4.5. Az OEE mutató

5. Automatikus azonosító és nyomkövető rendszerek

5.1. Termék és helyazonosító vonalkódok, (GS1 Bar Codes)

5.2 Szabványok elektronikus üzleti üzenetekhez (GS1 eCOM)

5.3. Törzsadat szinkronizáció (GS1 GDSN)

5.4. Rádiófrekvenciás azonosításon alapuló szabványok (EPCglobal Network)

5.5. Úton lévő áruk nyomonkövetése

6. Speciális áruk raktáro zá sának követelményei

6.1. Élelmiszerek raktározása

6.1.1. A HACCP rendszer

6.1.2. Az ISO 22000 szabvány

6.1.3. Élelmiszerek csomagolása

6.2. Veszélyes áruk raktározása

6.2.1. A veszélyes áru fogalma és osztályozása

6.2.2. Veszélyes áru raktározás folyamata

6.2.3. Veszélyes áruk csomagolása

6.3. Gyógyszerek raktározása

6.3.1. A gyógyszer raktározás feltételei

6.3.2. A gyógyszer raktározás folyamata, tevékenységei

6.4. Ömlesztett áruk tárolása

6.4.1.Ömlesztett áru fogalma és jellemzői

6.4.2. Ömlesztett áruk tárolása mozgatása

7. A raktár tűzvédelmi követelményei

7.1. Tűzvédelmi fogalmak

7.2. Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolása

7.2.1. Tűzveszélyességi osztályba sorolás

7.2.2. Kockázati osztályba sorolás

7.3. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

7.4. Raktározás és tárolás speciális tűzvédelmi szabályai

7.5. Tűzjelző berendezés, tűzoltó készülék

7.6. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

7.6.1. Általános előírások

7.6.2. Beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés karbantartása és felülvizsgálata

7.6.3. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

8. A raktározás munka védelmi követelményei

8.1. Általános előírások

8.2. Raktárak speciális munkavédelmi követelményei

8.3. Emelőgép biztonsági szabályzat

9. A raktározás környezetvédelemi követelményei

9.1 Általános környezetvédelmi követelmények

9.2. Raktárak létesítésének környezetvédelmi tényezői

9.3. Raktárak üzemeltetésének környezetvédelmi tényezői

10. A raktár üzemeltetése

10.1. Minőségbiztosítás általában és a raktározásban

10.1.1. Az ISO 9000 minőségirányítási rendszer

10.1.2. Az ISO 9001:2015-ös szabvány jellemzői és követelményei

10.1.3. Az ISO 9001:2015 követelményei a raktározásban

10.1.4. Az ISO 9001-es minőségirányítási rendszer kialakításának folyamata és auditja

10.1.5. A TQM (Teljeskörű Minőség Menedzsment)

10.2. Lean menedzsment általánosságban és a raktározásban

10.2.1. A lean menedzsment alapelvei

10.2.2. Lean menedzsment a raktározásban

10.3. Raktári erőforrások tervezése

10.3.1. Gépi erőforrás szükséglet tervezése

10.3.2. Humán erőforrás szükséglettervezés

10.3.3. Napi program készítése

10.4. Csomagolás, egységrakomány-képzés

10.5. Anyagmozgatás a raktárban

10.6. Tárolóeszközök (raktári állványok) létesítése, ellenőrzése és karbantartása

10.6.1. Üzemeltető feladatai tárolóeszközök (raktári állványok) létesítésénél

10.6.2. Tárolóeszközök (raktári állványok) ellenőrzése

10.6.3. Tárolóeszközök (raktári állványok) karbantartása

10.7. Szervezeti Működési Szabályzat, Munkaköri leírás

11. A raktár tájékoztató és fi gyelmeztető feliratai

Mellékletek

Irodalomjegyzék

Vissza