Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

Munkahelyi egészség és biztonság

Munkahelyi egészség és biztonság
Szerző: Murányi István
Cikkszám: KR-328
Oldalak száma: 140
Nyelv:
Magyar
Kiadás éve:2014
ISBN azonosító:978 963 637 230 9
1.950.-

A könyv a „Munkahelyi egészség és biztonság” megnevezésű tantárgy tanítási céljainak megvalósítását szolgálja. Segítséget nyújt ahhoz, hogy a tanulók, a szakmai képzésben résztvevők elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges alapismereteket, kompetenciákat.

A könyv, a 11500-12 azonosító számú „Munkahelyi egészség és biztonság” megnevezésű szakmai követelménymodul témaköreit dolgozza fel. Felépítése, a témakörök tárgyalási sorrendje azonos a modul felépítésével.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 Előszó ………………………………..................................................................................... 5

I. Munkavédelmi alapismeretek ...................................................................................... 7

1. A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége ........................................................... 7

2. A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember

egészségére és testi épségére .......................................................................................... 12

3. A megelőzés fontossága és lehetőségei ......................................................................... 20

4. A munkavédelem fogalomrendszere ................................................................................ 25

II. A munkahelyek kialakítáa.............................................................................................. 29

1. A munkahely létesítésének munkavédelmi követelményei ............................................... 29

2. A szociális létesítmények .................................................................................................. 30

3. Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések ........................................................... 33

4. Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében ................................................................. 35

5. Anyagmozgatás ................................................................................................................. 42

6. A raktározás ...................................................................................................................... 52

7. Munkahelyi rend és hulladékkezelés ................................................................................. 56

III. A munkavégzés személyi feltételei .............................................................................. 65

1. A munkavállaló alkalmazásának feltételei .......................................................................... 65

2. A munkavállaló oktatása .................................................................................................... 68

3. Az egyéni védőeszköz juttatásának szabályai .................................................................... 69

4. Az egyéni védőeszközök karbantartása, tisztítása ............................................................. 70

IV. A munkaeszközök biztonsága ....................................................................................... 73

1. A munkaeszköz fogalmi meghatározása .............................................................................. 73

2. A munkaeszköz üzembe helyezésének, használatának előfeltétele ..................................... 73

3. A munkaeszközök használatba vétele ................................................................................. 74

4. A veszélyes munkaeszköz munkavédelmi szempontú üzembe helyezése ............................ 75

5. A veszélyes munkaeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálata ........................................... 77

6. A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz üzembe helyezés

előtti ellenőrző vizsgálata ......................................................................................................... 77

7. A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz időszakos ellenőrző vizsgálata ....................... 78

8. A veszélyes munkaeszközök áttelepítése és újraindítása .................................................... 79

9. A munkaeszközök biztonságtechnikai és használati követelményei ..................................... 79

V. Munkakörnyezeti hatások ............................................................................................... 85

1. Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyen ........................................................................ 85

2. A kockázatok fogalma, felmérése és kezelése .................................................................... 91

VI. Munkavédelmi jogi ismeretek ....................................................................................... 99

1. A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek ............................................ 99

2. Munkavédelmi feladatok a munkahelyen ........................................................................... 107

3. Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyen....................................................... 110

4. Balesetek és foglalkozási megbetegedések ...................................................................... 113

5. Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen ................................................................. 121

Hivatkozott jogszabályok és a felhasznált források jegyzéke ....................................... 123
 

Mellékletek .......................................................................................................................... 125

 

Vissza