Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

Logisztika feladatgyűjtemény

Logisztika feladatgyűjtemény
Szerző: Némon Zoltán - Sebestyén László - Vörösmarty Gyöngyi
Cikkszám: KR-385
Oldalak száma: 180
Nyelv:
Magyar
Kiadás éve:2020
ISBN azonosító:978 963 637 350 4
2.650.-

A feladatgyűjtemény, amelyet a kezében tart, az OKJ-ben szereplő logisztikai tárgyú szakképzések tananyagáhozkészült. A benne szereplő példákat annak érdekében állítottuk össze, hogy segítsék a tudás elmélyítését, a logisztikai rendszer működtetéséhez kapcsolódó ismeretek elsajátítását, gyakorlathoz kapcsolását, és a készségek fejlesztését.

Éppen ezért a feladatokat a KIT gondozásában megjelent Logisztikai tankönyvcsalád köteteinek a tematikájánakmegfelelően rendeztük csoportokba.

A feladatok végiggondolásának úgy véljük, számos haszna lehet. A legfontosabb, hogy az elmélet megértése éselsajátítása a példák feldolgozásával sokkal egyszerűbb és szórakoztatóbb.

Arra törekedtünk, hogy a gyakorlati élet szempontjából releváns feladatokat gyűjtsünk össze. A való élet azonban rendszerint sokkal bonyolultabb, vagy egyszerűen számításigényesebb kérdéseket tár elénk, mint amilyeneket itt bemutathattunk. Ilyenkor természetesen egyszerűsíteni kellett, hiszen a sok ismétlődő számítást ma már a számítógépek villámgyorsan elvégzik. Fontosnak tartottuk azonban, hogy a példákból meg lehessen tanulni egy-egy módszer logikáját, azaz meg lehessen érteni, hogy milyen gondolatmenet mentén célszerű és mit kell a számítógéppel kiszámoltatni. Szerettük volna azt is megmutatni, hogy a példákat érdemes továbbgondolni, éppen ezért fogalmaztunk meg több helyen olyan kérdéseket is, amelyekre nem számszerű választ kell keresni.

Néhány tudnivaló, amely a feladatgyűjtemény használatát elősegítheti:

– Az egyes feladatokhoz egy részletesen kidolgozott megoldást is megadtunk annak érdekében, hogy pontosan megérthető legyen a feladat megoldásának logikája. Ennek alapján a további példákat már könnyen meg lehet oldani.

– A példák megoldását elősegítendő, több helyen kiemeltük a kapcsolódó tananyagból azt a részletet, amely segítséget nyújthat a példa megértésében vagy a probléma kulcsának a megtalálásában. Ezt ilyenkor a tördelésben az itt látható formában jelöltük.

– A feladatoknál általában évi 250 munkanappal és 50 munkahéttel számolunk. Természetesen a gyakorlatban ez nem mindig van így, az egységesség és a számítások könnyebb elvégzése miatt döntöttünk emellett. Amenynyiben ettől eltértünk valamiért, akkor azt a feladat szövegében jeleztük.

– A :) jelzésű feladatok nehéz, gondolkodtató feladatok. A tankönyvben olvasható ismeretek segítenek a feladatmegoldásában, de a tanult anyag nem alkalmazható mechanikusan, annak mélyebb átgondolása esetleg kiegészítése szükséges. Ezeknél a feladatoknál a megoldás rendszerint többletinformációval szolgál.

– A főbb fejezeteket kiegészítettük igaz-hamis és feleletválasztós kérdésekkel. Ezek feladata, hogy segítsék a tananyag elsajátítását és gyakorlásként a vizsgára való felkészülésben is alkalmazhatóak. Ezek megválaszolásában sokat segít a figyelmes elolvasás, s amennyiben a megoldás nem teljesen egyértelmű, akkor a tankönyvből a megfelelő szövegrész visszakeresése, illetve az igaz-hamis feladatok megoldása után a hamis válaszok indoklásánakátolvasása tud segíteni a megértésben.

Reméljük, hogy a feladatgyűjtemény nagy segítséget fog nyújtani azoknak, akik valamely vizsgára készülve forgatják, és azoknak is, akik egyszerűen csak bővíteni, rendszerezni szeretnék logisztikai ismereteiket.

 

Tartalomjegyzék

Bevezető................................................................................................................................................... 5

I. Logisztika feladatai.............................................................................................................................. 7

I-1 Logisztikai rendszer......................................................................................................................... 9

I-1A Disztribúció...................................................................................................................................... 9

I-1B Termelés ....................................................................................................................................... 11

I-1C Beszerzés ..................................................................................................................................... 15

I-1D Igaz-Hamis kérdések a logisztikai rendszer témakörből..................................................... 17

I-1E Eldöntendő válaszok a logisztikai rendszer témakörből....................................................... 19

I-1 Logisztikai rendszer – Feladatok megoldása............................................................................ 21

I-1A Disztribúció feladatainak megoldása........................................................................................ 21

I-1B Termelés feladatainak megoldása............................................................................................ 26

I-1C Beszerzés feladatainak megoldása.......................................................................................... 29

I-1D Igaz-Hamis kérdések megoldása a logisztikai rendszer témakörből ............................... 32

I-1E Eldöntendő válaszok megoldása a logisztikai rendszer témakörből.................................. 35

I-2 Tervezés és hatékonyság a logisztikai folyamatokban............................................................. 37

I-2A Termeléstervezés........................................................................................................................... 37

I-2B Készlettervezés.............................................................................................................................. 41

I-2C A disztribúció tervezése................................................................................................................ 46

I-2D Igaz-Hamis kérdések a tervezés és hatékonyság témakörből............................................ 47

I-2E Eldöntendő válaszok a tervezés és hatékonyság témakörből.............................................. 47

I-2 Tervezés és hatékonyság a logisztikai folyamatokban – Feladatok megoldása................. 49

I-2A Termelésszervezés és -elemzés feladatainak megoldása.................................................. 49

I-2B Készlettervezés feladatainak megoldása................................................................................. 56

I-2C Disztribúció tervezés feladatainak megoldása....................................................................... 66

I-2D Igaz-Hamis kérdések megoldása a tervezés témakörből.................................................... 68

I-2E Eldöntendő kérdések megoldása a tervezés témakörből..................................................... 69

I-3 Minőségmenedzsment.................................................................................................................... 71

I-3A  Adatgyűjtés...................................................................................................................................... 71

I-3B Adatelemzés.................................................................................................................................... 71

I-3C Pareto-diagram és -hisztogram készítése................................................................................ 72

I-3D Igaz-Hamis feladatok a minőségmenedzsment témakörből................................................ 73

I-3E Eldöntendő válaszok a minőségmenedzsment témaköréből............................................... 74

I-3 Minőségmenedzsment – Feladatok megoldása........................................................................ 75

I-3A Adatgyűjtés feladat megoldása.................................................................................................... 75

I-3B Adatelemzés feladat megoldása................................................................................................. 76

I-3C Diagram készítési feladatok megoldása................................................................................... 77

I-3D Igaz-Hamis feladatok megoldása a minőségmenedzsment témaköréből........................ 81

I-3E Eldöntendő válaszok megoldása a minőségmenedzsment témaköréből......................... 82

II. Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás............................................................................................... 83

II-1 Vasúti árufuvarozási feladatok....................................................................................................... 85

II-1A Számítási feladatok a vasúti árufuvarozás témakörből.......................................................... 85

II-1B Igaz-Hamis kérdések a vasúti árufuvarozás témakörből ..................................................... 87

II-1C Eldöntendő válaszok a vasúti árufuvarozás témakörből....................................................... 88

II-1 Vasúti árufuvarozási feladatok megoldása................................................................................ 89

II-1A Számítási feladatok megoldása a vasúti árufuvarozás témakörből.................................... 89

II-1B Igaz-Hamis kérdések megoldása a vasúti árufuvarozás témakörből................................ 95

II-1C Eldöntendő válaszok megoldása a vasúti árufuvarozás témakörből................................. 95

II-2 Légi árufuvarozási feladatok ......................................................................................................... 97

II-2A Számítási feladatok a légi árufuvarozási témakörből............................................................. 97

II-2B Igaz-Hamis kérdések a légi árufuvarozás témakörből ......................................................... 98

II-2C Eldöntendő válaszok a légi árufuvarozás témakörből........................................................... 99

II-2 Légi árufuvarozási feladatok megoldása.................................................................................. 101

II-2A Számítási feladatok megoldása a légi árufuvarozás témakörből....................................... 101

II-2B Igaz-Hamis kérdések megoldása a légi árufuvarozás témakörből................................... 102

II-2C Eldöntendő válaszok megoldása a légi árufuvarozás témakörből.................................... 102

II-3 Vizi árufuvarozási feladatok ........................................................................................................ 103

II-3-1 Folyami árufuvarozási feladatok............................................................................................... 104

II-3-1A Számítási feladatok a folyami árufuvarozás témakörből................................................... 104

II-3-1B Igaz-Hamis kérdések a folyami árufuvarozás témakörből............................................... 104

II-3-1C Eldöntendő válaszok a folyami árufuvarozás témakörből................................................ 105

II-3-2 Tengeri vonalhajózási árufuvarozási feladatok..................................................................... 105

II-3-2A Számítási feladatok a tengeri vonalhajózási árufuvarozás témakörből......................... 105

II-3-2B Igaz-Hamis kérdések a tengeri vonalhajózási árufuvarozás témakörből...................... 106

II-3-2C Eldöntendő válaszok a tengeri vonalhajózási árufuvarozás témakörből....................... 106

II-3 Vizi árufuvarozási feladatok megoldása..................................................................................... 109

II-3-1 Folyami árufuvarozási feladatok megoldása......................................................................... 109

II-3-1A Számítási feladatok megoldása a folyami árufuvarozás témakörből............................. 109

II-3-1B Igaz-Hamis kérdések megoldása a folyami árufuvarozás témakörből.......................... 109

II-3-1C Eldöntendő válaszok megoldása a folyami árufuvarozás témakörből........................... 110

II-3-2 Tengeri vonalhajózási árufuvarozási feladatok megoldása................................................ 110

II-3-2A Számítási feladatok megoldása a tengeri vonalhajózási árufuvarozás témakörből.... 110

II-3-2B Igaz-Hamis kérdések megoldása a tengeri vonalhajózási árufuvarozás témakörből. 111

II-3-2C Eldöntendő válaszok megoldása a tengeri vonalhajózási árufuvarozás témakörből.. 111

II-4 Gyűjtőforgalmi árufuvarozási feladatok ................................................................................... 113

II-4A Számítási feladatok a gyűjtőforgalmi  árufuvarozás témakörből......................................... 113

II-4B Igaz-Hamis kérdések a gyűjtőforgalmi árufuvarozás témakörből ..................................... 113

II-4 Gyűjtőforgalmi árufuvarozási feladatok megoldása................................................................. 115

II-4A Számítási feladatok megoldása a gyűjtőforgalmi árufuvarozás témakörből.................... 115

II-4B Igaz-Hamis kérdések megoldása a gyűjtőforgalmi árufuvarozás témakörből................ 115

II-5 Incoterms értelmezési feladatok.................................................................................................. 117

II-5A Kötelezettségek értelmezése...................................................................................................... 117

II-5B Igaz-Hamis kérdések az Incoterms témakörből..................................................................... 117

II-5 Incoterms értelmezési feladatok megoldása............................................................................ 119

II-5A A kötelezettségek értelmezésének megoldása...................................................................... 119

II-5B Igaz-Hamis kérdések megoldása az Incoterms témakörből............................................... 119

III. Raktározás és anyagmozgatás...................................................................................................... 121

III-1 Raktározás............................................................................................................................... 123

III-1A Raktárüzemtani mutatók............................................................................................................. 123

III-1B Raktárak létesítése...................................................................................................................... 123

III-1C Komissiózás................................................................................................................................. 125

III-1D Igaz-Hamis kérdések raktározási témakörből....................................................................... 126

III-1E Eldöntendő válaszok raktározási témakörből......................................................................... 127

III-1 Raktározás feladatainak megoldása.......................................................................................... 129

III-1A Raktárüzemtani mutatók feladatainak megoldása................................................................ 129

III-1B Raktárak létesítési feladatainak megoldása ......................................................................... 130

III-1C Komissiózási feladat megoldása............................................................................................. 132

III-1D Igaz-Hamis kérdések megoldása raktározási témakörből.................................................. 133

III-1E Eldöntendő válaszok megoldása raktározási témakörből.................................................... 135

III-2 Anyagmozgatás......................................................................................................................... 137

III-2A Számítási feladatok anyagmozgatási témakörből................................................................... 137

III-2B Igaz-Hamis kérdések anyagmozgatási témakörből................................................................ 138

III-2 Anyagmozgatás feladatainak megoldása.................................................................................... 139

III-2A Számítási feladatok megoldása anyagmozgatási témakörből............................................. 139

III-2B Igaz-Hamis kérdések megoldása anyagmozgatási témakörből ......................................... 140

Mellékletek......................................................................................................................................... 143

 

 

Vissza