Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

GUTEN APPETIT (+ CD) (Tankönyv)

GUTEN APPETIT (+ CD) (Tankönyv)
Szerző: RUDOLF RADENHAUSEN
Cikkszám: KR-867
Oldalak száma: 380
Nyelv:
Német
Kiadás éve:2018
ISBN azonosító:978 963 637 250 0
5.400.-

E könyv a reform jegyében, az európai uniós csatlakozás után készült, egy szakkönyvsorozat tagjaként. Az új kihívások a szakács és cukrász szakmában is szükségessé teszik az idegen nyelvi kommunikációt.
A könyv első hat fejezete (Frischen Sie Ihr Deutsch auf) nyelvi alapozó, tartalmazza a kezdők részére a minimális nyelvismereteket. A nem kezdők pedig felfrissíthetik meglévő tudásukat (A2, B1). A csoportok felkészültségi foka alapján határoztuk meg az alapozó rész feldolgozására szánt időt. A nyelvgyakorlók továbbhaladását teszttel segítjük.

A következő tíz fejezet speciális szakmai ismeretanyagot dolgoz fel a szakács- és cukrász- szakképzésben résztvevőknek.

Az ételkészítési és cukrászati ismereteket témakörökre bontva, receptekkel egészítettük ki. Az étkezési irányzatokat követve, külön hangsúlyt fektettünk az egészséges táplálkozás követelményeire, ismertetve diabetikus, vegetáriánus ételeket, valamint alacsony kalóriatartalmú készítményeket.

Minden fejezet rövid párbeszédből, a szakmai nyelvi vizsga anyagához kapcsolódó leíró részből, részletes szó- és kifejezésgyűjteményből áll, segíti azokat a hallgatókat is, akik önállóan készülnek a vizsgára. A főnév nemét a szó elé írt r, e vagy s betű mutatja. A szakmai szókincs terjedelmére tekintettel javasoljuk a szakmai szótár (Fenyvesné Somló Edit: Szakmai szótár szakácsok és cukrászok számára, német–magyar, magyar–német, KIT Kiadó), melyet Vokabeln és Ausdrücke néven jelöltünk, illetve könyvsorozatunk tagjaiként megjelenő további kiadványaink egyidejű használatát. A fejezetekhez továbbá nyelvtani magyarázatok és gyakorló feladatok tartoznak.

A könyvben nincs összefüggõ történetsor, de vannak állandó szereplők.

Az anyag összeállításakor figyelembe vettük az idegen nyelvben napjainkban végbement változásokat. A szakmai tételekre épülő szövegeket, a nyelvi és beszédkészséget fejlesztő feladatokat próbáltuk változatosan kialakítani. A nyelv hatékonyabb elsajátítása érdekében játékos feladatokat, betűrejtvényeket, közmondásokat, szólásokat, vicceket is felhasználtunk. A fejezetek terjedelmét a feldolgozott szakmai ismeretanyag határozta meg, ezért az összetartozó részeket
nem bontottuk meg. A könyv végén található a feladatok megoldókulcsa, a hallásértés
szövegkönyve és megoldókulcsa.

A könyv célja a szakmai ismeretek elsajátítása mellett a szövegértés és a beszédkészség fejlesztése. A gyakorlatok szóban és írásban is elvégezhetők.

A könyvhöz tartozó kazettán a helyes kiejtés és intonáció elsajátítását segítő dialógusok és szövegek találhatók. Ezek írott formában a hallásértés feladatok megoldókulcsával együtt a könyv végén találhatók.

Néhány hasznos tanács az eredményes tanuláshoz

– Az alapozó részt célszerű azoknak a hallgatóknak is áttanulmányozniuk, mintegy ismétlésként, akik már rendelkeznek bizonyos német nyelvismerettel.
– A szakmai szövegeket olvassa el figyelmesen és a lényeget próbálja meg belőlük megérteni.
– A témakörökhöz köthető szövegeket többször hallgassa meg a hanghordozón.
– A reális élethelyzeteken alapuló párbeszédeket játsszák el, majd egyéni ötletekkel egészítsék ki.
– A szavakat sohase önmagukban, hanem a szövegkörnyezethez csatolva tanulja meg. A szószedetben „itt” jelöléssel láttuk el a szó adott környezetbe illő jelentését.
– Amennyiben az általános résznél, de főleg a szakmai anyagnál probléma merül fel, érdeklődjön a szaktanárnál.
– A feladatokat a rövid nyelvtani magyarázatok és a példamondatok áttanulmányozása után oldja meg.
– A témakörökhöz kapcsolódó bő szókincs egy része eleinte passzív marad, majd később, a folyamatos tanulás eredményeképpen aktívvá válik.
– Javasoljuk az adott országok kultúrájának mélyebb megismerését, olvasson autentikus nyelvi magazinokat, könyveket, böngésszen a világhálón.
– A felkészülés hatékonyságát mérő tesztek képet adnak a haladás mértékéről, illetve felhívják a figyelmet az esetleges hiányosságokra. Minden esetben térjen vissza azokra a feladatokra, amelyeket nehezebben vagy egyáltalán nem sikerült megoldania.
– A könyv szerves részét képező rajzok, ábrák, rejtvények a nyelvtanulást kötetlenebbé teszik.

A nyelvtanulás megköveteli a folyamatos és rendszeres munkát, amelyet tekintsen befektetésnek a jövőbe és élvezze előnyeit egész életén át.

Sok sikert kívánunk a nyelvtanuláshoz!


                                                                                                                                  

Tartalomjegyzék

Inhaltsverzeichnis

Ajánlás

Frischen Sie Ihr Deutsch auf

Lektion eins
       Wir lernen einander kennen
Lektion zwei
       Ein typischer Tag 
Lektion drei
       Das ist nicht Omas Küche
Lektion vier
       Was kocht denn da?
Lektion fünf
       Lasst uns ausgehen!
Lektion sechs
       Gehen wir einkaufen! 
Test I

Was Sie schon immer über Gastronomie wissen wollten

Lektion sieben
       Wie sieht die Arbeit aus? (Wer? Was? Wo?)
Lektion acht
       Was ist wichtig beim Kochen/Backen? 
Lektion neun
       Zubereitung von Zutaten, die wichtigsten Koch- und Backmethoden,
       Lagerung und Verpackung

Lektion zehn
       Eine gesunde Diät 
Lektion elf
       Das Menü und seine Teile I (Vorspeisen und Suppen)

Test II (für Köche)

Test II (für Konditoren)

Lektion zwölf
       Grundwissen Backen 
Lektion dreizehn
       Das Menü und seine Teile II (Fleischsorten) 
Lektion vierzehn
       Noch mehr süße Sachen (Auch für Figurbewusste)
Lektion fünfzehn
       Das Menü und seine Teile III (Salate)
Lektion sechzehn
       Das Menü und seine Teile IV (Nachspeisen)

Test III (für Köche)

Test III (für Konditoren)

Lösungen zu den Übungen

Texte und Lösungen zu den Hörübungen

Bibliographie

 

Határozat száma: SZFSZF/64094/2018-ITM
Érvényességi ideje: 2023.08.31.

Vissza