Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

Feladatgyüjtemény a kereskedelmi vállalkozások gazdálkodásának elemzéséhez (Tankönyv)

Feladatgyüjtemény a kereskedelmi vállalkozások gazdálkodásának  elemzéséhez (Tankönyv)
Szerző: Murányi István
Cikkszám: KR-85
Oldalak száma: 236
Nyelv:
Magyar
Kiadás éve:2019
ISBN azonosító:978 963 637 339 9
3.050.-

A tankönyv javítását a 2013 óta történt – elsősorban jogszabályi – változások tették szükségessé.


A kereskedelmi szakmai számítások feladatgyűjtemény a kereskedelmi szakképzés oktatási
céljainak megvalósítását szolgálja. Elsősorban a gyakorlást, az ismeretek elmélyítését segítő
feladatokat találjuk meg a kiadványban.


A feladatgyűjtemény a 12057-16 számú „Kereskedelmi gazdálkodás” követelménymodul
Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy elméleti tananyagának gyakorlati alkalmazásához hivatott
segítséget nyújtani a kereskedelmi szakképzésben résztvevőknek.


A feladatgyűjtemény szervesen kapcsolódik Brusztné Kunvári Enikő: Kereskedelmi egység működtetése, az áruforgalom lebonyolítása és Murányi István: Kereskedelmi gazdálkodás című tankönyvekbe foglalt elméleti és gyakorlati ismeretanyaghoz. Segíti az azokban foglalt tudásanyag elsajátítását, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását. Mindkét tankönyv az elméleti ismereteket minta- és gyakorlófeladatokkal, bizonylat és nyomtatvány mintákkal teszi gyakorlatiassá.


A feladatgyűjtemény „Statisztikai alapfogalmak és módszerek” fejezetében összefoglaljuk
a kereskedelmi vállalkozások gazdálkodásának elemzéséhez szükséges statisztikai alapfogalmakat
és módszereket.


A „Gazdálkodás elemzése” rész fejezeteiben, témakörönkénti bontásban – a fenti követelménymodul tananyagának tanulása során megismert – a kereskedelmi vállalkozás gazdálkodásának elemzéséhez kapcsolódó fogalmak és képletek, a gazdálkodási adatok és számítások értékelésének főbb módszerei kerültek összefoglalásra.
 A vállalat-gazdaságtani elméleti ismeretek, fogalmak és képletek gyűjteménye elméleti és
gyakorlati segítséget nyújt a feladatgyűjtemény feladatainak megoldásához.


A harmadik, a „Feladatok témakörök szerint” részben – az összefoglaló elméleti rész felépítésének
megfelelő bontásban – a témakörönkénti feladatok gyűjteményét találja a szakképzésben
résztvevő.


A tankönyv utolsó része, a „Megoldások – témakörök szerint” a témakörönkénti feladatok
megoldását, azok értékelését tartalmazza, lehetőséget nyújtva a tanulónak, önálló megoldásesetén, feladatmegoldása helyességének ellenőrzéséhez.


A feladatokban a 2018-ban érvényes adókulcsokkal, közterhekkel számoltunk, természetesen
más, hatályos mértékekkel is megoldhatók a feladatok.

A példák nehézségi foka jelentősen különbözik egymástól, de mindegyik feltételezi a szakiskolai
és a középiskolai tananyag ismeretét, ezért az elemi matematikai eljárásokkal az első részben
sem foglalkoztunk.


A feladatgyűjteményben nem található recept minden szakmai számítási problémára, de ezt –
fi gyelemmel a kereskedelmi, üzleti gazdálkodás széles és gazdag tárházára – nem is tűzhettük
ki célul.


A megadott megoldási menetek vagy kulcsok elsősorban az önállóan megoldott feladatok ellenőrizhetőségét szolgálják. A példák és megoldásaik átolvasása, netalán emlékezetbe vésése
nem elegendő az ismeretanyag tényleges elsajátításához, a gyakorlati életben elengedhetetlenül
szükséges tudásszint megszerzéséhez. Sablonok megtanulása helyett gondolkodásra szeretnénk
ösztönözni.


Általános ajánlások a feladatok kidolgozásához:
– A feladatok megoldása előtt mindig alaposan olvassa el a feladatot, értelmezze a kérdéseket.
– Törekedjen a módszerek, eljárások megértésére, kövesse a megoldások logikáját.
– Ügyeljen a kerekítésekre.
– Ne feledkezzen meg a mértékegységek feltüntetéséről!
– A megoldásokhoz használhat számológépet, de a végeredményen kívül a rész- és mellékszámításokat is a vizsga feladatlapra le kell írni, mert az írásbeli vizsga értékelésének
a meglévő mellékszámítás az egyik szempontja.
– Készítsen hasonló feladatokat, ismételje meg a számításokat, értékelje az elemzések eredményét.                                                                                                              

 

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ 


STATISZTIKAI ALAPFOGALMAK ÉS MÓDSZEREK 
    1. Viszonyszámok 
    2. Számított középértékek (átlagok) 
    3. Indexek 
    4. A statisztikai mutatószámok alkalmazása a gazdálkodás elemzéséhez

 
A GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE 
I. Ár – Árbevétel – Ráfordítás – Eredmény 
    1. A beszerzési ár (bekerülési ár) 
    2. Az eladási ár 
    3. Az árrés 
    4. A fogyasztói ár felépítése 
    5. Az áruforgalomhoz, termékértékesítéshez kapcsolódó adók 
    6. Az árbevétel 
    7. Az árréstömeg 
    8. A vállalkozás áruforgalmi tevékenységének eredménye
    9. A gazdálkodás elemzése mutatószámokkal

 
II. Készletgazdálkodás – az üzlet elszámoltatása 
    1. Készletek számbavétele és nyilvántartása 
    2. Készletértékelési eljárások, a készletváltozás számítási módszerei 
    3. A készletgazdálkodás vizsgálata, készletelemzés 
    4. A készletállomány számbavétele, nagyságának megállapítása, elszámolása 
    5. Áruforgalmi mérlegsor 
    6. Pénztárelszámolás, pénztárzárás

 
III. Költséggazdálkodás 
    1. A költségek csoportosítása 
    2. A költséggazdálkodás elemzése, költségelemzés

 
 IV. Munkaerő-gazdálkodás 
    1. Létszámgazdálkodás 
    2. A létszámgazdálkodás elemzése 
    3. A bérgazdálkodás 
    4. Munkáltatót terhelő bérjárulékok (közterhek) 
    5. Munkavállalót terhelő közterhek, nettó jövedelem

 
V. Vagyon- és pénzgazdálkodás 
    1. A vállalkozás vagyona 
    2. A vagyon kimutatása, a mérleg
    3. A vállalkozás eredménye, az eredménykimutatás 
    4. A vagyon- és pénzgazdálkodás elemzése 
    5. A vállalkozások finanszírozása, pénzügyi források 
    6. A hitelképes vállalkozás


FELADATOK TÉMAKÖRÖK SZERINT 
    I.   Ár – Árbevétel – Ráfordítás – Eredmény 
    II.  Készletgazdálkodás – az üzlet elszámoltatása 
    III. Költséggazdálkodás 
    IV. Munkaerő-gazdálkodás 
    V.  Vagyon- és pénzgazdálkodás 


MEGOLDÁSOK – TÉMAKÖRÖK SZERINT 
    I.   Ár – Árbevétel – Ráfordítás – Eredmény 
    II.  Készletgazdálkodás – az üzlet elszámoltatása 
    III. Költséggazdálkodás 
    IV. Munkaerő-gazdálkodás 
    V.  Vagyon- és pénzgazdálkodás

 
Felhasznált irodalom

 

Határozat száma: NGM 17162/2018

Érvényességi ideje: 2023.08.31.

Vissza