Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

ENJOY YOUR FOOD (+ CD) (Tankönyv)

ENJOY YOUR FOOD (+ CD) (Tankönyv)
Szerző: Kovács Andrásné-Vajda Tibor
Cikkszám: KR-865
Oldalak száma: 355
Nyelv:
Angol
Kiadás éve:2018
ISBN azonosító:978 963 637 299 6
5.400.-

Ezen könyv a reform jegyében, az európai uniós csatlakozás után készült, egy szakkönyvsorozat tagjaként. Az új kihívások a szakács és cukrász szakmában is szükségessé teszik az idegen nyelvi kommunikációt.

A könyv első hat fejezete (Brush up on Your English) nyelvi alapozó, tartalmazza a kezdők részére a minimális nyelvismeretet. A nem kezdők pedig felfrissíthetik meglévő tudásukat (A2, B1). A csoportok felkészültségi foka alapján határozzuk meg az alapozó rész feldolgozására szánt időt. A nyelvgyakorlók továbbhaladását teszttel segítjük.

A következő tíz fejezet speciális szakmai ismeretanyagot dolgoz fel a szakács és cukrász szakképzésben résztvevőknek.

Az ételkészítési és cukrászati ismereteket témakörökre bontva, receptekkel egészítettük ki. Az étkezési irányzatokat követve, külön hangsúlyt fektettünk az egészséges táplálkozás követelményeire, ismertetve diabetikus, vegetáriánus ételeket, valamint alacsony kalóriatartalmú készítményeket.

Minden fejezet rövid párbeszédből, a szakmai nyelvi vizsga anyagához kapcsolódó leíró részből, részletes szó- és kifejezés-gyûjteményből áll, segíti azokat a hallgatókat is, akik önállóan készülnek a vizsgára. A szakmai szókincs terjedelmére tekintettel javasoljuk a szakmai szótár (Hőnyiné dr. Stephanides Éva: Szakmai szótár szakácsok és cukrászok számára, angol–magyar/magyar–angol, KIT Kiadó, melyet Word List néven jelöltünk), illetve könyvsorozatunk tagjaiként megjelenő további kiadványaink egyidejű használatát. A fejezetekhez nyelvtani magyarázatok és gyakorló feladatok is tartoznak.

A könyvben nincs összefüggő történetsor, de vannak állandó szereplők.

Az anyag összeállításakor figyelembe vettük az idegen nyelvben napjainkban végbement változásokat. A szakmai tételekre épülő szövegeket, a nyelvi és beszédkészséget
fejlesztő feladatokat próbáltuk változatosan kialakítani.A nyelv hatékonyabb elsajátítása érdekében játékos feladatokat, betűrejtvényeket, közmondásokat, szólásokat, tréfákat is felhasználtunk. A fejezetek terjedelmét a feldolgozott szakmai ismeretanyag határozta meg, ezért az összetartozó részeket nem bontottuk meg. A könyv végén nyelvtani rendszerező táblázat, valamint a megoldókulcs található.

A könyv célja a szakmai ismeretek elsajátítása mellett a szövegértés és a beszédkészség fejlesztése. A gyakorlatok szóban és írásban is elvégezhetők. A könyvhöz tartozó hanganyag tartalmazza a szakszókincset, valamint néhány érdekes olvasmányt, amely segítséget nyújt a helyes kiejtés elsajátításában.

Néhány hasznos tanács az eredményes tanuláshoz

– Az alapozó részt célszerű azoknak a hallgatóknak is áttanulmányozniuk, mintegy ismétlésként, akik már egy bizonyos angol nyelvismerettel rendelkeznek.
– A szakmai szövegeket olvassa el figyelmesen és a lényeget próbálja meg belőle megérteni.
– A témakörökhöz köthető szavakat és kifejezéseket többször hallgassa meg a hanghordozón.
– A szavakat sohasem önmagukban, hanem a szövegkörnyezethez csatolva tanulja meg. A szószedetben „itt” jelöléssel láttuk el a szó adott környezetbe illő jelentését.
– A szó- és kifejezés-gyűjteményben felhívtuk a figyelmet az angol (UK) és amerikai (US) nyelv közötti helyesírási, szó- és kifejezés-használati különbségekre.
– A reális élethelyzeteken alapuló párbeszédeket játsszák el, majd egyéni ötletekkel egészítsék ki.
– Amennyiben az általános résznél, de főleg a szakmai anyagnál probléma merül fel, érdeklődjön a szaktanárnál.
– A feladatokat a rövid nyelvtani magyarázatok és a példamondatok áttanulmányozása után oldja meg.
– A témakörökhöz kapcsolódó bő szókincs egy része eleinte passzív marad, majd később, a folyamatos tanulás eredményeképpen aktívvá válik.
– Javasoljuk az adott országok kultúrájának mélyebb megismerését, olvasson autentikus nyelvi magazinokat, könyveket, valamint böngésszen a világhálón.
– A felkészülés hatékonyságát mérő tesztek képet adnak a haladás mértékéről, illetve felhívják a figyelmet az esetleges hiányosságokra. Minden esetben térjen vissza azokra a feladatokra, amelyeket nehezebben vagy egyáltalán nem sikerült megoldania.
– A könyv szerves részét képező rajzok, ábrák, rejtvények a nyelvtanulást kötetlenebbé teszik.
A nyelvtanulás megköveteli a folyamatos és rendszeres munkát, amelyet tekintsünk jövőbeni befektetésnek és élvezze elõnyeit egész életén át.

Sok sikert kívánunk a nyelvtanuláshoz!

                                                                                                                             

 

Tartalomjegyzék

Table of Contents

Ajánlás

Brush up on Your English

Unit One
       Getting to Know Each Other 
Unit Two
       A Typical Day
Unit Three
       This Is Not Your Grandma’s Kitchen 
Unit Four
       What’s Cooking?
Unit Five
       Let’s Go Out 
Unit Six
       Let’s Go Shopping 
Progress Test I.

Everything You Always Wanted to Know about Catering 

Unit Seven
       How Things Work (Who? What? Where?) 
Unit Eight
       Cooking/Baking Essentials 
Unit Nine
       Preparation of Ingredients, Major Cooking and Baking Processes, Packaging Foodstuff 
Unit Ten
       A Healthy Diet
Unit Eleven
       The Menu and Its Parts I (The Menu as the Mirror of the Restaurant) 
Progress Test II (for cooks)
Progress Test II (for pastry cooks) 
Unit Twelve
       The Basics of Baking 
Unit Thirteen
       The Menu and Its Parts II (Types of Meat) 
Unit Fourteen
       More Sweet Things (Even for Those on a Diet) 
Unit Fifteen
       The Menu and Its Parts III (Sauces, Salads) 
Unit Sixteen
       The Menu and Its Parts IV (Sweets and Desserts)
Progress Test III (for cooks)
Progress Test III (for pastry cooks) 
After-Word 
Grammar Reference 
Irregular Verbs
Answer key to Exercises
Bibliography

EndorsementHatározat száma: NGM/15191/2018
Érvényességi ideje: 2023.08.31.

Vissza