Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

Élelmiszerek, gyógynövények és vegyiáruk forgalmazása (Tankönyv)

Élelmiszerek, gyógynövények és vegyiáruk forgalmazása (Tankönyv)
Szerző: Csák Emese
Cikkszám: KR-313
Oldalak száma: 228
Nyelv:
Magyar
Kiadás éve:2020
ISBN azonosító:978 963 637 340 5
4.200.-

 

Bevezető

A könyv a Kereskedő szakképesítés Eladó mellékszakképesítéssel 10031-16 „A főbb árucsoportok forgalmazása” szakmai követelménymodul „Élelmiszer- és vegyi áruismeret” tantárgy céljainak kíván megfelelni. Lefedi továbbá a 10028-16 azonosító számú – „Az élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása” – szakmai követelmény modul tantárgyi és témaköri követelmények elvárásait is.

E kiadvány az NGM/ 47454-2/2015 évben tankönyvvé nyilvánított Élelmiszerek, gyógynövények és vegyiáruk forgalmazása című tankönyv új ismeretekkel korszerűsített, a hivatás magasabb szintű gyakorlását elősegítő feladatokkal bővített, a megváltozott kerettantervi követelményekhez igazított változat.

A követelményekben leírtak szerint a kereskedőtől, eladótól elvárható, hogy az élelmiszerek és a vegyi áruk jellemzőire és forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával képesek legyenek a szakszerű áruajánlásra, a vevő tájékoztatására, kiszolgálására, egyes, az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére. Igény szerint adjanak felvilágosítást a korszerű táplálkozást biztosító élelmiszerekről és az élelmiszer érzékeny fogyasztók számára készült áruk választékáról. Tudjanak felvilágosítást adni a környezetbarát vegyipari termékekről, ismerve a termékeken található feliratok, ábrák jelentését. Feladat továbbá a teljes áruforgalmi folyamat során a szakszerű, biztonságos, a speciális előírásoknak is megfelelő munkavégzés.

A könyvnek nem célja a kereskedelemben kapható árucikkek felsorolása, egyenkénti megismertetése (hiszen ez a gyártók és a termékek sokfélesége miatt lehetetlen vállalkozás lenne), de célja, hogy az árucsoportok jellemző összetételének, táplálkozástani értékének, emberi szervezetre gyakorolt hatásának, a tárolási és kezelési információiknak általános megismertetésével segítsen az áruk sokfélesége közötti eligazodásban. Adjon útmutatást azok raktárban és az eladótérben való rendszerezéséhez, minőségvesztés nélküli tárolásához, esztétikus kihelyezéséhez az eladótérben. Az áruk közvetlen megismerése az előzőek elsajátítása után, a gyakorló helyen található termékeken keresztül történhet az áruismereti tanár segítségével, irányításával. Ekkor lehet az árut kézbe véve az elméleti ismereteket gyakorlati tudássá alakítani.

A könyv fő fejezetei:

I. Élelmiszer áruismeret

II. Vegyi áruismeret

III. Árukezelés

Az I. és II. fejezetben az élelmiszer- és a vegyi áruk ismertetése a 10031-16 „Főbb árucsoportok forgalmazása” szakmai követelménymodulban előírt élelmiszer- és vegyi áru termékek csoportosítása szerint történik. Mivel a termékek választéka nagyon széles, így a teljes kínálatot szinte lehetetlen bemutatni, a könyv a főbb élelmiszeripari és vegyi árucsoportokat tartalmazza.

A jó kereskedő ismeri az áruk jellemzőit, tárolásuk körülményeit, ám a tanultakon túl is foglalkoznia kell a folyamatosan változó termékkínálattal. A biztos alapismeretek segítségével el tudja fogadni az újabb és újabb árukat, követni tudja a vásárlók igényeit, és korszerű elvek szerint alakíthatja boltja termékválasztékát.

A III. fejezetben az áruk eladásának néhány gyakorlati, speciálisan az élelmiszerekre, illetve a vegyi árukra vonatkozó kérdéseire – kihelyezés, mérés, csomagolás, dekoráció – tér ki a könyv, kiemelve az élelmiszerek, gyógynövény termékek és vegyi áruk eladásával kapcsolatos specifikumokat. Az áruk értékesítésének általános kérdései, a minőségbiztosítás, a minőség tanúsítási formái, a csomagolás és feliratainak, az eladó viselkedésének és feladatainak ismertetése „A kereskedelmi ismeretek” (11992-16) és az „Eladástan” (11691-16) modulok keretein belül történik, ezen előzetes ismeretekre épül rá a tankönyv harmadik fejezete.

A „Kérdések, feladatok” az egyes témakörök, az „Összefoglaló kérdések, feladatok” pedig a főfejezetek/nagy egységek végén találhatók. Ezek lehetnek:

– önellenőrző kérdések, melyek az elsajátított ismeretek mértékét hivatottak eldönteni

– egyéni gyakorlati, vagy tanárral, gyakorlati vezetővel végzendő feladatok, melyek a szakmai gyakorlatok során szerzett tapasztalatokra építenek. Értékelését a gyakorlatvezető végzi. Ez utóbbi feladatok nagyban segítik az eredményes szakmai vizsga letételét.

A „Nézzen utána!” felszólítás általában az internethez kapcsolódó, vagy közvetlen megfigyelést igénylő feladatokat jelent. Segítségükkel a tanulók folyamatosan naprakész ismeretekhez juthatnak.

A *-gal jelölt szavak, kifejezések magyarázata a könyv végén lévő Kislexikonban található. A Mellékletek nagyon sok hasznos információval egészítik ki a fejezetek ismeret anyagát.

Jó tanulást és eredményes felkészülést kíván a

                                                                                Szerző!

 

 

Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ ............................................................................................................................ 7

I. ÉLELMISZER ÁRUISMERET .................................................................................................. 9

1. Az élelmiszerekről általában ................................................................................................................ 9

1.1. Az élelmiszerek összetétele ......................................................................................................... 10

1.2. Az élelmiszerek minőségének változása, romlás ......................................................................... 18

1.3. Élelmiszer-higiénia ..................................................................................................................... 20

2. Korszerű táplálkozás .......................................................................................................................... 21

2.1. Korszerű (egészséges) élelmiszerek, biotermékek ....................................................................... 21

2.2. Táplálkozástani irányelvek, tanácsok .......................................................................................... 21

2.3. Diétás élelmiszerek ..................................................................................................................... 23

2.4. Táplálkozási irányzatok .............................................................................................................. 24

3. Az élelmiszerek fő csoportjai ............................................................................................................. 25

3.1. Növényi eredetű élelmiszerek ..................................................................................................... 25

3.2. Állati eredetű élelmiszerek .......................................................................................................... 64

3.3. Italok .......................................................................................................................................... 91

3.4. Fűszerek és ízesítőszerek ........................................................................................................... 115

3.5. Élvezeti szerek .......................................................................................................................... 123

4. Gyógynövény tartalmú termékek ..................................................................................................... 133

4.1. A gyógynövényekről általában .................................................................................................. 133

4.2. Gyógynövény termékek ............................................................................................................ 138

4.3. Gyógynövény termékek csomagolása, tárolása .......................................................................... 143

II. VEGYI ÁRUK .................................................................................................................. 145

1. Háztartási és vegyi áruk ................................................................................................................... 147

1.1. Mosási alapfogalmak ................................................................................................................ 147

1.2. Háztartási vegyi áruk választéka ............................................................................................... 148

1.3. A háztartási vegyi áruk csomagolása, tárolása ........................................................................... 158

2. Lakkok, festékek .............................................................................................................................. 161

2.1. Felületkezelők ........................................................................................................................... 161

2.2. Felületbevonók ......................................................................................................................... 162

2.3. Felületbevonók segédanyagai .................................................................................................... 165

2.4. Festés utáni szerek .................................................................................................................... 165

3. Kozmetikai termékek ....................................................................................................................... 167

3.1. Bőrápolás alapjai ....................................................................................................................... 167

3.2. Testhigiéniát és testápolást szolgáló termékek .......................................................................... 168

3.3. Díszítő kozmetikumok ............................................................................................................. 182

4. Norinbergi áruk ............................................................................................................................... 189

4.1. Testgondozási cikkek................................................................................................................ 189

4.2. Egészségügyi és gyermekápolási cikkek .................................................................................... 190

4.3. Háztartási cikkek ...................................................................................................................... 190

4.4. A norinbergi áruk csomagálása és tárolása ................................................................................ 191

III. ÁRUKEZELÉS ................................................................................................................ 193

1. Élelmiszer és vegyi áruk értékesítése ................................................................................................ 195

1.1. Az áruféleségek bolti kihelyezésének általános szabályai .......................................................... 195

1.2. Árucsoportok – speciális kihelyezési szabályok ......................................................................... 197

1.3. Az eladó személye ..................................................................................................................... 198

1.4. Az eladás specifi kumai .............................................................................................................. 199

2. Élelmiszerek és vegyi áruk csomagolása ........................................................................................... 201

2.1. Bolti csomagolási feladatok általában ...................................................................................... 202

2.2. Speciális csomagolási feladatok: ajándékkosarak, díszcsomagolás ............................................ 202

KISLEXIKON ...................................................................................................................... 204

FELHASZNÁLT IRODALOM ................................................................................................. 207

MELLÉKLETEK ................................................................................................................... 208

 

Határozat száma: SZASZIF/70163/2020

Érvényességi ideje: 2025.08.31

Vissza