Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

BE OUR GUEST (+ CD) (Tankönyv)

BE OUR GUEST (+ CD) (Tankönyv)
Szerző: Kovács Andrásné-Vajda Tibor
Cikkszám: KR-866
Oldalak száma: 387
Nyelv:
Angol
Kiadás éve:2018
ISBN azonosító:978 963 637 268 2
5.600.-

A szakkönyvsorozat újabb tagjaként a pincéreknek és a vendéglátásban dolgozó eladóknak kívánunk segítséget nyújtani a szakmai vizsgára való felkészülésben.
Az Európai Uniós kihívások megkövetelik, hogy a vendégekkel közvetlen kapcsolatban
lévõ pincérek, vendéglátóipari-, gyorsétkeztetési eladók idegen nyelvi kommunikációja magas szinten történjék mindkét fél megelégedésére.

Szeretnénk köszönetet mondani a Gundel étterem munkatársainak, kiemelten Farkas Józsefnek, Gloviczki Ákosnak és Fabók Mihálynak, akik jelentõs segítséget nyújtottak szakmai tapasztalataik átadásával.

A könyv első hat fejezete (Brush up on Your English) nyelvi alapozó, tartalmazza a kezdők részére a minimális nyelvismeretet. A nem kezdők pedig felfrissíthetik meglévő tudásukat (A2, B1). A csoportok felkészültségi foka alapján határozzuk meg az alapozó rész feldolgozására szánt időt. A nyelvgyakorlók továbbhaladását teszttel segítjük.

A következő tíz fejezet speciális szakmai ismeretanyagot dolgoz fel, mely tartalmazza a felszolgálói teendőket a kapcsolatteremtéstől a rendezvényszervezésig bezárólag. A szakmai anyag felöleli a teljes gyakorlati követelményeket, párbeszédekkel, feladatokkal, szófordulatokkal kiegészítve, bízva abban, hogy hozzájárul sikereik eléréséhez.

Minden fejezet párbeszédből, a szakmai nyelvi vizsga anyagához kapcsolódó leíró részből, részletes szó- és kifejezés-gyűjteményből áll, segíti azokat a hallgatókat is, akik önállóan készülnek a vizsgára. A szakmai szókincs terjedelmére tekintettel javasoljuk a szakmai szótár (Hőnyiné dr. Stephanides Éva: Szakmai szótár pincérek és vendéglátó pultosok számára, angol–magyar/magyar–angol, KIT Kiadó, melyet Word List néven jelöltünk), illetve könyvsorozatunk tagjaiként megjelenő további kiadványaink egyidejű használatát. A fejezetekhez nyelvtani
magyarázatok és gyakorló feladatok is tartoznak.

A könyvben nincs összefüggő történetsor, de vannak állandó szereplők.

Az anyag összeállításakor figyelembe vettük az idegen nyelvben napjainkban végbement változásokat. A szakmai tételekre épülő szövegeket, a nyelvi és beszédkészséget fejlesztő feladatokat próbáltuk változatosan kialakítani. A nyelv hatékonyabb elsajátítása érdekében játékos feladatokat, betűrejtvényeket, közmondásokat, szólásokat, tréfákat is felhasználtunk. A fejezetek terjedelmét a feldolgozott szakmai ismeretanyag határozta meg, ezért az összetartozó részeket
nem bontottuk meg. A könyv végén nyelvtani rendszerező táblázat, megoldókulcs és színes melléklet található feladatokkal.

A könyv célja a szakmai ismeretek elsajátítása mellett a szövegértés és a beszédkészség fejlesztése. A gyakorlatok szóban és írásban is elvégezhetők.
A könyvhöz tartozó hanganyag tartalmazza a pincér-vendég közötti párbeszédeket, néhány érdekes olvasmányt, valamint a szakszókincset, amely segítséget nyújt a helyes kiejtés elsajátításában.

Néhány hasznos tanács az eredményes tanuláshoz
– Az alapozó részt célszerû azoknak a hallgatóknak is áttanulmányozniuk, mintegy
ismétlésként, akik már egy bizonyos angol nyelvismerettel rendelkeznek.
– A szakmai szövegeket olvassa el figyelmesen és a lényeget próbálja meg belõle megérteni.
– A témakörökhöz köthető szavakat és kifejezéseket többször hallgassa meg a hanghordozón.
– A szavakat sohasem önmagukban, hanem a szövegkörnyezethez csatolva tanulja
meg. A szószedetben ”itt” jelöléssel láttuk el a szó adott környezetbe illő jelentését.
– A szó- és kifejezés-gyűjteményben felhívtuk a figyelmet az angol (UK) és amerikai
(US) nyelv közötti helyesírási, szó- és kifejezés-használati különbségekre.
– A reális élethelyzeteken alapuló párbeszédeket játsszák el, majd egyéni ötletekkel egészítsék ki.
– Amennyiben az általános résznél, de főleg a szakmai anyagnál probléma merül
fel, érdeklődjön a szaktanárnál.
– A feladatokat a rövid nyelvtani magyarázatok és a példamondatok áttanulmányozása után oldja meg.
– A témakörökhöz kapcsolódó bő szókincs egy része eleinte passzív marad, majd később, a folyamatos tanulás eredményeképpen válik aktívvá. Javasoljuk az adott országok kultúrájának mélyebb megismerését, olvasson autentikus nyelvi magazinokat, könyveket, valamint böngésszen a világhálón.
– A felkészülés hatékonyságát mérő tesztek képet adnak a haladás mértékéről, illetve felhívják a figyelmet az esetleges hiányosságokra. Minden esetben térjen vissza azokra a feladatokra, amelyeket nehezebben vagy egyáltalán nem sikerült megoldania.
– A könyv szerves részét képező rajzok, ábrák, rejtvények a nyelvtanulást kötetlenebbé teszik.

A nyelvtanulás megköveteli a folyamatos és rendszeres munkát, amelyet tekintsünk
jövőbeni befektetésnek és élvezze előnyeit egész életén át.


Sok sikert kívánunk a nyelvtanuláshoz!


                                                                                                                              

Tartalomjegyzék

Table of Contents

Ajánlás 

Brush up on Your English

Unit One
       Getting to Know Each Other 
Unit Two
       A Typical Day 
Unit Three
       This Is Not Your Grandma’s Kitchen 
Unit Four
       What’s Cooking?
Unit Five
       Let’s Go Out 
Unit Six
       Let’s Go Shopping 
Progress Test I

Everything You Always Wanted to Know about Catering 

Unit Seven
       How Things Work (Who? What? Where?) 
Unit Eight
       Cooking, Storing and Serving Essentials 
Unit Nine
       Ways of Cooking Around the World/Major Cooking Processes 
Unit Ten
       A Healthy Diet

Unit Eleven
       Restaurant Service, Menu and Its Parts I (The Menu as the Mirror of
the Restaurant) 
Progress Test II 
Unit Twelve
       The Menu and Its Parts II (Drinks) 
Unit Thirteen
       The Menu and Its Parts III (Types of meat)
Unit Fourteen
       The Menu and Its Parts IV (Vegetables, Sauces, Salads) 
Unit Fifteen
       The Menu and Its Parts V (Desserts, Coffees, Teas) 
Unit Sixteen
       Special Functions and Services 
Progress Test III
After-Word 
Grammar Reference 
Irregular Verbs 
Answer key to Exercises
Bibliography 

Endorsement 

Colour Index 

 


Határozat száma: NGM/15192/2018
Érvényességi ideje: 2023.08.31.

Vissza