Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése (a készlet erejéig)

A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése (a készlet erejéig)
Szerző: Murányi István
Cikkszám: KR-88
Oldalak száma: 340
Nyelv:
Magyar
Kiadás éve:2008
ISBN azonosító:978 963 637 304 7
1.750.-

A tankönyv, a 0001-06 azonosító számú „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése” követelménymodul szakmai kompetenciáinak megszerzéséhez, a modulhoz tartozó szakmai ismeretek elsajátításához nyújt segítséget. Részletesen tartalmazza a modul két tananyagegységének ismeretanyagát.
Az egyes témakörök illeszkednek a „Kereskedő” megnevezésű szakképesítés írásbeli vizsgájának (1. vizsgarész) szakmai tartalmához és követelményeihez.
A tankönyv tagolása megfelel a szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott szakmai ismeretek tagolásának, ezzel is segítve az egyes anyagrészek feldolgozását, a szakmai vizsgára való eredményes felkészülést.
A tankönyv első része a „Vállalkozási ismeretek” tananyag-egység témaköreinek ismeretanyagát foglalja össze. 
A hallgató megismerkedhet a vállalkozás céljával, küldetésével, érdekeltségével, a vállalkozások csoportosításával, a vállalkozás társadalmi-, gazdasági környezetével és a vállalkozások szervezeti formáival; a vállalkozások létrehozásának előkészítésével és az egyes vállalkozási formák alapításának és működtetésének legfontosabb kérdéseivel a vállalkozás létrehozásához szükséges gyakorlati tennivalók elsajátításával; a vállalkozás válsághelyzetével és megszűnésével kapcsolatos tudnivalókkal. A tananyagegység záró négy fejezete foglalkozik a kereskedelmi tevékenység tárgyi feltételeivel, áru és vagyonvédelmével, valamint a kereskedelmi tevékenység személyi feltételeivel, a munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos munkajogi kérdésekkel, valamint a munkaerő-gazdálkodás elemzésével. 

A tankönyv második része a „Vállalkozások gazdálkodása” tananyagegység témaköreinek ismeretanyagát foglalja össze. 
Itt megismerkedhetünk a kereskedelmi vállalkozások erőforrásaival és vagyonával, a vagyon számbavételével és a számviteli törvény szerinti kimutatásával; a vállalkozások nyereségképzésének folyamatával, az eredmény keletkezésével, szerkezetével és kimutatásával; a vállalkozás gazdálkodásának eredményességét alapvetően befolyásoló tényezőkkel; a vállalkozás gazdasági, pénzügyi tevékenységének elemzési módszereivel; az üzleti tervvel; a vállalkozás átgondolt pénzügyi finanszírozásával; a pénzügyi forrás lehetőségek maximális kihasználásával; a vállalkozás rendelkezésére álló erőforrások hatékony felhasználásával.

Vissza