Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

A logisztikai ügyintéző feladatai (CD-vel)

A logisztikai ügyintéző feladatai (CD-vel)
Szerző: Sebestyén László – Vörösmarty Gyöngyi
Cikkszám: KR-393
Oldalak száma: 232
Nyelv:
Magyar
Kiadás éve:2014
ISBN azonosító:978 963 637 333 7
2.950.-

A könyv teljes egészében tartalmazza az OKJ-s képzés nomenklatúrájában szereplő 10034-12 azonosító számú „Logisztikai ügyintéző feladatai” szakmai modul anyagát öleli fel és a vállalati logisztikai rendszer működésének alapelveivel és alapelemeivel foglalkozik.
Az olvasó egy könyvsorozat első részét tartja a kezében. Ez a könyvsorozat kettős céllal jött létre. Szeretne az érdeklődő olvasó számára képet adni azokról az alapvető logisztikai ismeretekről, amelyek ezt a szakmát a vállalati versenyképesség szempontjából fontossá teszik. Kiemelt célja az, hogy a logisztikai szakképzés tananyagául szolgáljon. Ez a cél megjelenik az anyag tartalmában, felépítésben, nyelvezetében. A könyvsorozat egyes részeit az OKJ-ben szereplő Logisztikai ügyintéző (OKJ 54 345 01) képzés szakmai moduljainak felépítéséhez igyekeztünk igazítani. Az első könyv a Logisztikai ügyintéző feladatai (10034-12) modul anyagát öleli fel és a vállalati logisztikai rendszer működésének alapelveivel és alapelemeivel foglalkozik. A második könyv a Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás (10035-12) modul tudnivalóira koncentrál, a harmadik kötet a Termelési és nagykereskedelmi raktározás (10036-12) modul anyagát ismerteti. Ezt a felosztást azért véljük hasznosnak, mert követi az OKJ logikáját és az egyes kötetek tartalmát igyekeztünk úgy kialakítani, hogy az adott modul lezárásához szükséges anyagok egy kötetben fellelhetőek legyenek.

Tartalomjegyzék
Bevezető
1. Logisztikai alapfogalmak
    1.1. A logisztika fogalma
    1.2. A logisztika kialakulása
    1.3. A logisztikai rendszer elemei
    1.4. Korszerű logisztika
    1.5. A logisztika egyéb, nem vállalati központú megközelítései
    Tanulást segítő kérdések
2. A logisztikai rendszer
    2.1. Disztribúció
    2.2. Termelés és szolgáltatási tevékenységek
    2.3. Ellátás/Beszerzés
    2.4. Készletezés
    2.5. Raktározás
    2.6. Anyagmozgatás
    2.7. Áruszállítás
    2.8. Információmenedzsment a logisztikában
    Tanulást segítő kérdések
3. Tervezés és hatékonyság a logisztikai folyamatokban
    3.1. A pénzügyi tervezésről röviden
    3.2. Teljesítménymérés és logisztikai kontrolling röviden
    3.3. A termelő rendszerek működtetésének kérdései
    3.4. Készletek tervezése
    3.5. Disztribúció tervezése
    Tanulást segítő kérdések
4. Minőségmenedzsment
    4.1. A minőség-fogalom fejlődése
    4.2. A minőség gazdasági jelentősége
    4.3. A minőségügy fejlődése
    4.4. A minőség-szakértők főbb tézisei
    4.5. Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerek
    4.6. A felső vezetőség szerepe a minőségirányítási rendszerben
    4.7. A minőségirányítási rendszerben használt dokumentumok típusai
    4.8. Az ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2009) szabvány szerinti minőségirányítási rendszer
    4.9. Ágazat-specifikus minőségbiztosítási szabványok, előírások
    4.10. EFQM és a nemzeti minőségi díjak
    4.11. TQM – a teljes-körű minőségmenedzsment
    4.12. A minőség értelmezése a logisztikában, a logisztika eszközeinek minőségkövetelményei
    4.13. Átvételi minőségellenőrzés
    4.14. A minőség jogi vonatkozásai
    Tanulást segítő kérdések
5.Veszélyes áru alapismeretek
    5.1. A veszélyes anyagok osztályba sorolása
    5.2. Feliratozás (címkézés)
    5.3. A veszély jelzése fuvarozás esetén
    5.4. A szállítmányt kísérő okmányok
    5.5. Csomagolási előírások
    Tanulást segítő kérdések
Szószedet
Felhasznált irodalom
Mellékletek
    1. melléklet: A kockázatot jelölő R mondatok kiválasztása
    2. melléklet: A biztonság tanácsokat tartalmazó S mondat kiválasztása

Vissza