Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

A kereskedelmi egység működtetése,az áruforgalom lebonyolítása (Tankönyv)

A kereskedelmi egység működtetése,az áruforgalom lebonyolítása (Tankönyv)
Szerző: Brusztné Kunvári Enikő
Cikkszám: KR-90
Oldalak száma: 416
Nyelv:
Magyar
Kiadás éve:2018
ISBN azonosító:978 963 637 290 3
3.950.-

A tankönyv a kereskedelmi szakmai képzés alapköveit alkotó modulok tantárgyait dolgozza fel: ezek a 11992-16 Kereskedelmi ismeretek modulból a Kereskedelmi ismeretek és a 11691-16 Eladástan modulból az Eladástan, illetve az Eladási ismeretek.

Egy kereskedelmi egység nyitása és eredményes működtetése megköveteli a piaci igények, valamint a vonatkozó jogszabályok ismeretét és alkalmazását.

Az áruforgalmi folyamat a beszerzést megelőző tevékenységtől egészen a vásárlás utáni teendőkig tart. E folyamat tervezése és végrehajtása elemi összetevője az üzlet olajozott működésének.

A mindennapos értékesítések során, a vállalkozás által forgalmazott termékek ismerete, a vevőtípusok felismerése elengedhetetlen a vásárlók megfelelő kiszolgálásához.

Mindezen ismeretek elsajátítását segíti ez a tankönyv, mely három nagy egységre/részre tagolható. Az alappillért az I. Általános áruismeret alkotja, amelyre a II. Áruforgalmi ismeretek rész épül, végül a III. Jogszabályok alkalmazása  teszi teljessé az ismereteket.

A tananyag minél hatékonyabb feldolgozása, és az ismeretek elsajátítása érdekében többféle módszer került alkalmazásra, ezzel segítve a tartalom gyakorlatiasabbá, érthetőbbé tételét a tanulók számára.

 

Tartalomjegyzék

 

ELŐSZÓ

I. ÁLTALÁNOS ÁRUISMERET

1. Az áru fogalma, csoportosítása

1.1. Az áruk csoportosítása, eladhatósága

1.2. Árurendszerek

1.3. A vonalkód fajtái, alkalmazása a kereskedelemben

2. A minőség

2.1. Minőségi osztályok

2.2. Az áru minőségére ható tényezők

2.3. A minőség objektív és szubjektív jellemzői

2.4. Minőségtanúsítás formái, eszközei

2.5. Szabványok és szabványosítás

2.6. A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben

3. A csomagolás

3.1. A csomagolás fogalma, funkciói

3.2. A csomagolás anyagai, jellemzői

3.3. Csomagolóeszközök fajtái, alkalmazásuk, előnyös, hátrányos tulajdonságaik

3.4 Csomagolóeszközökön feltüntetett jelölések

3.5. Hulladékkezelés

4. Áru- és vagyonvédelem a kereskedelemben

4.1. Az üzlet biztonságát befolyásoló tényezők

4.2. Áru- és vagyonvédelmi eszközök fajtái, fő jellemzői

4.3. Rendkívüli események fajtái, kezelése

4.4. A bolti lopás

Összefoglalás – I. Általános áruismeret

II. ÁRUFORGALOM

1. A kereskedelmi tevékenység jellemzése, szerepe, tagozódása

1.1. A nagykereskedelem tevékenysége, formái

1.2. A kiskereskedelem tevékenysége, formái

1.3. A bolti kereskedelem formái, értékesítési módjai

1.4. A bolt nélküli kereskedelem formái, értékesítési módjai

2. Az árubeszerzés, áruátvétel

2.1. A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban

2.2. A beszerzés folyamata

2.3. Az áruátvétel célja, folyamata

3. Készletezés

3.1. A készlet fogalma, a készletgazdálkodás jelentősége

3.2. Az áruk raktári elhelyezése, tárolása

3.3. Árumozgató gépek, eszközök

3.4. A leltár. A leltározás fogalma, célja, lebonyolítása

4. Az áruk eladásra történő előkészítése

4.1. Az áruelőkészítés menete, vonatkozó szabályok, előírások

4.2. Az áruk eladótéri elhelyezésére szolgáló berendezések

5. Eladási ismeretek

5.1. A vásárlás indítékai

5.2. A vásárlási döntés folyamata

5.3. A vásárlói típusok, vásárlói magatartások

5.4. Az eladóval szemben támasztott követelmények

6. A vásárlásösztönzés eszközei (Kereskedő képzés)

6.1. Marketingkommunikáció

6.2. Az eladáshelyi reklámok

6.3. Az ökomarketing, a környezetvédelmet szolgáló reklám

7. Az eladás technikája

7.1. Érintkezési szakasz: a vevő fogadása

7.2. Meggyőzés szakasza: az áru bemutatása

7.3. Zárószakasz: az ellenérték elszámolása, az áru becsomagolás, értékesítés utáni teendők

7.4. Az értékesítéshez kapcsolódó egyéb feladatok

8. Az e-kereskedelem eladási folyamata

8.1. Az e-kereskedelemben kapott megrendelések feldolgozása, visszaigazolása

8.2. Az elektronikus fizetés fajtái, feltételeinek kialakítása, a fizetés lebonyolítása

9. A kereskedelmi egységek gépei, berendezései

9.1. A pénztárgépek

9.2. Hűtőberendezések

9.3. Mérlegek, mérőszalagok, mérőrudak

9.4. Szeletelő-, aprító- és csomagológépek

Összefoglalás – II. Áruforgalom

III. JOGSZABÁLYOK ALKALMAZÁSA

1. A kereskedelmi egység nyitásával és működtetésével kapcsolatos előírások

1.1. Az üzlet nyitásához szükséges hatósági engedélyek

1.2. Az üzletek nyitva tartására vonatkozó szabályok

1.3. Munkakörök a kereskedelemben

2. Fogyasztói érdekvédelem

2.1. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok. A fogyasztóvédelem intézményrendszere

2.2. Fogyasztóvédelmi alapfogalmak. A fogyasztókat megillető alapjogok. Biztonságos termék

2.3. Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben. Az e-kereskedelemre vonatkozó jogszabályok

2.4. Hatósági ellenőrzés a kereskedelemben

3. Munkavédelmi előírások a kereskedelemben

3.1. A munkavédelem fogalomrendszere

3.2. A biztonságos munkavégzés feltételei

3.3. Veszélyforrások és kockázati tényezők a munkahelyen

3.4. Balesetek, munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása, bejelentése, adminisztrációja

3.5. A munkavédelem hatósági felügyelete

4. Tűzvédelmi szabályok

4.1. Tűz- és égésvédelmi alapfogalmak

4.2. Tűzmegelőzési és tűzvédelmi feladatok

4.3. Tűzvédelmi eszközök. Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok

4.4. Tennivalók tűz esetén

5. Pénzforgalom a kereskedelemben

5.1. Bankszámla nyitása, típusai, a bankszámla feletti rendelkezés

5.2. A pénzforgalom fajtái

5.3. A kereskedelemben leggyakrabban használt készpénz nélküli fizetési módok

5.4. A készpénzforgalom szabályai

6. Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben

6.1. A bizonylatok csoportosítása

6.2. A bizonylatok alaki és tartalmi kellékei. A bizonylatok kiállításával kapcsolatos szabályok

6.3. A szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok

6.4. A bizonylatok ellenőrzése

6.5. A bizonylatok tárolása és megőrzése

Összefoglalás – III. Jogszabályok alkalmazása

Irodalomjegyzék

Megoldókulcs

I. Általános áruismeret

II. Áruforgalom

III. Jogszabályok alkalmazása

MELLÉKLETEK

 

Határozat száma: SZFSZF/64089/2018-ITM

Érvényességi ideje: 2023.08.31.

Vissza