Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Már kapható!

Már kapható!
Korszerű ételkészítési ismeretek - új kiadás

Szerző:                     Bádonyi Mihály

Cikkszám:                 KR-399

Oldalak száma:         528

Nyelv:                      magyar

Kiadás éve:               2022.

ISBN azonosító:        978-963-637-351-1

Határozat száma:      SZASZIF/123087/2021-ITM

 

 

 

 Ez a tankönyv a 2016-ban kiadott és tankönyvvé nyilvánított Korszerű ételkészítési ismeretek című tankönyv javított változata.

  A tankönyv harmadik kiadása is szervesen kapcsolódik a kiadó által korábban megjelentetett tankönyvekhez, de – természetesen – önállóan is használható.

Ezek a tankönyvek a következők:

- Dudásné Baricza Margit – Poós Ferencné: Vendéglátó gazdálkodás (KIT Kft. 2019.)

- Dudásné Baricza Margit: Szakmai vizsgára felkészítő feladattár (Vendéglátó üzleti gazdálkodás), (KIT Kft. 2018.)

- Dr. Szeitzné dr. Szabó Mária: HACCP és élelmiszerbiztonsági előírások az Európai Unióban (KIT Kft. 2019.)

- Bádonyi Mihály: Szakmai és üzletvezetési ismeretek a vendéglátásban (KIT Tudásközpont Zrt. 2020.)

Tankönyvünkben – hogy ne legyen ismétlődés más tantárgyak/tankönyvek ismeretanyagával az ismeretek elsajátítása során – a fenti könyvekre való utalásokat minden fejezetben, alfejezetben feltüntettük hivatkozás, vagy lábjegyzet formájában.

A tanulási folyamat eredményességének érdekében:

- a tankönyvben szereplő folyamatábrák, táblázatok, képek hozzásegítik a tanulókat a tananyag    tartalmának elsajátításához

- a fogalmak értelmezését, gyors keresését könnyítik meg a könyv végén található tárgymutatók

- a fejezetek és az alcímek elnevezése megfelel a programtantervekben (tanulási területekben, tantárgyakban, témakörökben) szereplő kulcsszavaknak és kulcsmondatoknak

- a könyvben vastag betűvel szedett szövegrészek a legfontosabb ismereteket tartalmazzák

- a fejezetek tagolása segítséget nyújt a kulcsszavak, kulcsmondatok értelmezéséhez és a képzési és kimeneti követelményekben (KKK) meghatározott elvárások teljesítéséhez

- a fejezetekben található (dőlt betűvel kiemelt) kérdésekre adott válaszok megkönnyítik a szakmai vizsgákra történő felkészülést

- a Kérdések, feladatok között szereplő, a portfólió dossziéra vonatkozó utasítások – a vizsga szintjétől függetlenül – a feladatok teljesítéséhez szükséges tevékenységek elvégzését segítik elő

- a piktogrammal jelzett olvasmányok érdekességeket, kiegészítő ismereteket tartalmaznak

Minden tanulónak és kollégának eredményes, örömteli munkát kíván:

 

                                                                                                                                 A szerző és a kiadó