Kit - Online könyvesbolt Online könyvvásárlás

Kit - Online könyvesbolt

Online könyvvásárlás

Kategóriák

Kommunikation und Verkauf im Handel (CD-ROM-mal) (Tankönyv)

Kommunikation und Verkauf im Handel (CD-ROM-mal) (Tankönyv)
Szerző: Keszthelyi Mónika
Cikkszám: KR-876
Oldalak száma: 320
Nyelv:
Német
Kiadás éve:2018
ISBN azonosító:978 963 637 283 5
4.900.-

A könyv célja, hogy segítséget nyújtson a kereskedelemben dolgozóknak, amikor munkájuk során külföldiekkel találkoznak, vagy külföldön szeretnének munkát vállalni.
 Nem hagyományos nyelvkönyvről van szó, hiszen épít – a legalább 10 osztály alatt megszerzett
– általános nyelvtudásra.


Így a könyv csak utalásokat tesz a már eddig megismert és elsajátított elemekre, kivéve
a szenvedő szerkezet bemutatását. Mivel a könyvben nem tűztem ki célul, hogy a korábban
elsajátított nyelvtani egységeket pontról-pontra átismételjük, ezért csak a fontosabb, és
a szituációk vagy a szövegek kapcsán releváns nyelvtani egységeket, nyelvhasználati elemeket
emeltem ki a teljesség igénye nélkül. Amennyiben a csoport szintje megkívánja, akkor
szükség lehet egy általános nyelvtani rendszerező tankönyv használatára is.
 A könyv a Közös Európai Referenciakeret (KER) A2-B1 szintjéhez igazodik, de előfordulnak
olyan szövegrészletek is, amelyek ennél biztosabb, alaposabb nyelvi ismereteket
igényelnek, főként a szókincs területén.

A tankönyvben beszédkészséget fejlesztő feladatok vannak túlsúlyban.
 A bevezető 0. fejezet a tanulók motiválását, meglevő szakszókincsük felelevenítését és
bővítését szolgálja.
 Az első fejezet egy általános kereskedelmi, az utolsó pedig egy általános munkavállalói
részt tartalmaz. Ez utóbbi megértése és elsajátítása – speciális nyelvezete miatt – a kezdeti
szakaszban még nehézségeket okozhat.
 A könyvben bemutatott valós helyzetek a már megszerzett ismeretek begyakorlására is
alkalmasak, a Megoldókulcs segítségével pedig a könyv egyénileg is jól használható.
Javaslom, hogy a tanulók a feladatokat külön füzetben oldják meg, hogy lehetőségük
legyen a gyakorlatok többszöri átismétlésére, illetve a szituációk kiegészítésére, továbbfejlesztésére is. Ezért a feladatoknál található pontozott vonalak csak jelzés értékűek!
 Törekedtem arra, hogy a való életben előforduló szituációkat mutassam be. A szövegértési
feladatokban eredeti, autentikus szövegeket használtam fel, mivel a nyelvhasználó
a valóságban nem a tankönyvek számára íródott szövegekkel találkozik. Ezek feldolgozását
elsősorban a kereskedőképzésben résztvevők számára javaslom diff erenciált foglalkoztatásra,
képességfejlesztésre.

 A könyv célja a kereskedelemben használatos hatékony kommunikáció kialakítása és az
ehhez szükséges szókincs és a helyes nyelvtan használatának elsajátíttatása.
A könyv feladatait többféleképpen is fel lehet dolgozni a tanulók nyelvi felkészültségének
függvényében. Az olvasott szövegértésére irányuló feladatokat a tanulók feldolgozhatják
önállóan vagy kis csoportokban, a megadott kérdések alapján jegyzeteléssel.
 Lehetőség van továbbá a nem nehezebb szövegként megjelölt szövegek hallás utáni feldolgozására is (ezeket a már ismert hallott szövegértés piktogrammal jelöltük). Itt a tanuló
jegyzeteket készíthet az adott kérdésekhez, vagy a mellékletben megtalálható lyukas szövegeket
egészítheti ki. A mintaszituációk után található nyitott párbeszédek feldolgozására
is kétféle lehetőség nyílik. Biztosabb nyelvtudással rendelkező tanulók az eladó szövegét
a nyitott párbeszédek hangfelvételein elismételhetik a vevővel folytatott párbeszéd során.
 Amennyiben ez túl nagy kihívást jelentene, a tanulók először egészítsék ki a szövegeket
a mintaszituációk alapján, majd otthon tanulják meg őket és a következő alkalommal ismételjék
a hanganyag segítségével, kórusban, kis csoportban, párban vagy akár egyénileg is.
 A szószedetek nem használhatóak hagyományos szótárként. Itt is csak a szöveg és a szituációk
szempontjából lényeges jelentéstartalmakat jelöltem meg. Természetesen nem tilos,
sőt ajánlott a tanulóknak a szótár használata. A szófajokat nem jelöltem külön a szószedetben,
és a szavakhoz hozzárendelt jelentéstartalom is csak az adott szöveghez kapcsolódó
szakmacsoport konkrét szókincsét öleli fel. A szótárban egy-egy szónak ezen kívül sokkal
több jelentése is előfordul.
 A némettől eltérő, az osztrák nyelvhasználatra jellemző szavakat és kifejezéseket (Öst.)
jelöléssel láttam el.
 A csak egyes számban használt szavak esetében (Sing.), a többes számban használt szavak
esetében (Pl.) a jelölés. Az igék három alakját csak rendhagyó ige esetén adtam meg.
A könnyebb eligazodás érdekében egy szó esetlegesen többször is előfordulhat a különböző
részekben.


A könyv fő alappillérét a szituációk és az erre épülő nyitott dialógusok képezik, melyek
gyakorlását pármunkában javaslom, ezért ezt nem emeltem ki külön minden egyes résznél.
Fontos megjegyezni, hogy ezen minták alapján tanári segítséggel új dialógusok is alkothatók,
még változatosabbá téve ezzel az órákat, és a felkészülést. A szituációk és a szókincs az
áruismeretre épülő idegen nyelvi anyag, ezért a feladatok nagy része, és a szószedet nem
tartalmaz képanyagot. Az Összefoglalás rész tartalmaz lyukas szövegeket, képeket, a vizsgához
kapcsolódó szituációs helyzeteket, és ismétlő teszteket is.


Az egyes fejezetekre való könnyebb ráhangolódást és a már tanult ismeretek felfrissítését
a 0. fejezet játékos szókincsfeladatai is segítik.


                                                                                                                     

 

Tartalomjegyzék


ELŐSZÓ 

KAPITEL 0: Ein spielerischer Einstieg zu den einzelnen Kapiteln
 Játékos bevezető a fejezetekhez 

KAPITEL 1: Allgemeine Handelssituationen
 Általános kereskedelmi szituációk 
Vokabular / Szószedet

KAPITEL 2: Verkauf von Lebensmitteln und Haushaltsmitteln
 Élelmiszerek és vegyiáruk értékesítése 
Vokabular / Szószedet

KAPITEL 3: Verkauf von Obst und Gemüse
 Gyümölcs és zöldség eladása
Vokabular / Szószedet

KAPITEL 4: Verkauf von elektrischen und Haushaltsgeräten
 Műszaki cikkek és háztartási gépek eladása 
Vokabular / Szószedet

KAPITEL 5: Verkauf von Porzellan und Haushaltsgeschirr
 Porcelán és edényáru eladása 
Vokabular / Szószedet

KAPITEL 6: Verkauf von Möbelstücken und Heimtextilien
 Bútor és lakástextil eladása 
Vokabular / Szószedet

KAPITEL 7: Verkauf von Kleidungsstücken
 Ruházati termékek értékesítése 
Vokabular / Szószedet

KAPITEL 8: Stellensuche
 Álláskeresés 
Vokabular / Szószedet

LÖSUNGEN / Megoldások

ZUSAMMENFASSUNG / Összefoglalás 

 


Határozat száma: SZFSZF/64096/2018-ITM
Érvényességi ideje: 2023.08.31.

Vissza